Medine Ziyaret Yerleri


 

                              MESCİD-İ NEBΒYİ VE

                    HZ. PEYGAM - BERİN KABRİNİ ZİYARET

Medine-i Münevvere, İslam nurunun yeryüzüne yayıldığı Peygamber şehridir. Her karışı, İslam’ın aydınlığını insanlığa ulaştıran Allah Rasûlünün ve Sahabenin hatıralarıyla doludur. Sinesinde İslam’ın en büyük önderlerini barındırmaktadır.

İslam’ın güzelliğini insanlara ulaştırabilmek için Peygamber Efendimiz buraya hicret etmiş, İslâm devleti burada kurulmuş, İslâm’ın mesajı insanlığa buradan ulaşmıştır.

Rasulüllah İslâm’ı tebliğ görevini tamamladıktan sonra burada vefat etmiş ve buraya defnedilmiştir. Böylece Medine, Allah’ın en sevgili kulunu ve insanlığın gelmiş geçmiş en büyük önderini bağrında taşıma şerefini elde etmiştir.

Asr-ı Saadet, en parlak şekilde bu şehirde yaşanmıştır. İnsanlık tarihinin en güzel, en mutlu, en adil, en hakkaniyetli örnek ve model toplumu, Peygamber Efendimizin terbiyesinde bu şehirde oluşturulmuştur.

Medinedeki Bazı Ziyaret yerlerini Tanıyalım

1- Baki Mezarlığı

2- Kuba Mescidi

3- Uhud Şehitleri

4- Kıbleteyn Mescidi

5- Yedi Mescidler

6- Eris Kuyusu (Bi’r-i erîs)

7- Mescidü'l-Gamâme

8- Ebû Bekir (r.a.) Mescidi

9-Amberiyye mescidi

10-Cuma Mescidi

11- Hz. Ömer (r.a.) Mescidi

12- Hz. Ali (r.a.) mescidi

13- Medinedeki Diğer bazi Mescidler