O'nu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şâhitlik edenler şefaat edebilirler. (Zuhruf 86)
Günün Ayeti
";
VAAZLAR
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kura'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Haftanın Sunu Vaazı
Allah'ın has kulları...
İslam Dininde Korunm...
Kulluğun En Güzel Ni...
Kurban’ın Önemi Ve F...
İslam’ın Sakınılması...
Haftanın Hutbesi
13.01.2017_Allah’ın ...
06.01.2017 Gün, Terö...
30.12.2016 Ömür Nimeti
23.12.2016 Allah’ın ...
16.12.2016 Her Zorlu...
Haftanın Vaazı
Kur'an-ı Kerimde ve ...
Mü’minin Miraci Namaz
Mü’minin Miraci: Namaz
Bir Yılın Muhasebesi
Müslümanların Üzerin...
Yeni Vaazlar
Eklenme Tarihi Vaaz Başlığı

İslâm büyük bir önemle konuşma usulü ve konusu üzerinde durur. Çünkü herhangi bir insanı dilinden çıkan bir söz onun akıl ve ahlâk seviyesine delalet eder. Bir cemaatte ki konuşma metodu, adı geçen cemaatın genel seviyesini ve faziletlerde olan nisbetini tayin eder.

Namaz islamdan önceki bütün ilahi dinlerde emredilmiştir. Hz. Adem’den itibaren bütün peygamberler namaz kılmışlardır. Hz. Peygamberde  risaletin başlarından itibaren namaz kılmakta hatta müşrikler tarafından zaman zaman engellenmektedir. İlk başlarda ikişer rekat olarak farz kılınan namazlar, hicretle birlikte dörder rekata çıkartılır.

Namazda ve namaz dışında yaptığımız bütün dualar, Allah ile ilişki kurmak, Onun katında değer kazanmak ve O’nun desteğini sağlamak içindir. 

Günde beş vakit namaz, Cuma ve cenaze namazı, mü’minler üzerine farzdır.      

İnsan, yaratılışının gereği olarak dikkat, düşünce ve heyecanını gelecek üzerine yoğunlaştırmaktadır. Oysa ki geçmişteki olumlu ve olumsuz davranışları değerlendirmeden geleceğin planını yapmak mümkün değildir. Bunun için bir yıllık zaman insan ve toplum hayatı açısından son derece önemlidir. Bu süre içinde şahıs aile, millet ve insanlık için neler yapıldı?

İslam dini her türlü güzelliği içinde barındıran bir dindir. Dinimiz her türlü güzelliği içinde barındırmasına rağmen  yılbaşı kutlamaları, şans oyunları, hindi ve Noel baba(Palyaço) ikonaları ile insanımıza ray değiştirmek isteyen iç ve dış güruh aslımızı bozmaya ve bizi geçmiş değerlerimizden koparıp medenileştireceğiz diye sapkınlığa itmeye çalışırlarken bizim Müslüman kardeşlerimizde batıl(batılı) palyaçolara aldanıyor ve çürümüş batıl medeniyetine uymaya çalışıyorlar.

En Son Hutbeler
13.01.2017_Allah’ın Sevdiği Bir Kul Olabilmek
06.01.2017 Gün, Teröre Karşı Yekvücut Olma Günüdür
30.12.2016 Ömür Nimeti
23.12.2016 Allah’ın Yardımı Müminlerle Beraberdir
16.12.2016 Her Zorlukla Beraber Bir Kolaylık Va...
Kabe Canlı
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Günün Hadisi
Dil Seçeneği
Kur'an-ı Kerim Dinle
Ramazan Pakdil Sureler
DİB Kur'an Portalı
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Fatih Çollak Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
114 Sure 114 Hafız Hatim
İshak Daniş Aşir
M.Nebevi İmamları Hatim
K. İmami Shuraym Hatim
S.Hafızlar Görüntülü Hatim
Dünyaca Ünlü Kariler
Kur'an International
Tefsir
Tefsir Külliyatı
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
Reddul Muhtar-İbn-i Abidin
Feteva-i Hindiyye
Fikhussunne
Mezhepler Arası Farklar
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazuzsalihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler