Ey insanlar! Hiç şüphesiz, Allah'ın vaadi gerçektir. Onun için bu basit yaşam sizi aldatmasın. Ve sakın o aldatıcı (şeytan), sizi, Allah ile aldatmasın. (Fatır 5)
Günün Ayeti
";
VAAZLAR
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kura'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Haftanın Sunu Vaazı
Müşfik İnsan; Hz. Mu...
Allah’ın İnsana İlha...
Şirk, Ve Şirkten Kor...
Bir İnsanlık Sorunu:...
Murakabe [Nefsin Hes...
Haftanın Hutbesi
12.02.2016 Peygamber...
05.02.2016 Şimdi Yar...
29.01.2016 En Güzel ...
22.01.2016 Söz Ahlakı
15.01.2016 İmtihanın...
Haftanın Vaazı
Müşfik İnsan; Hz. Mu...
El Emeği, Alın Teri,...
El Emeği ve Alınteri...
“Hıra”Dan (Hayata Ba...
Ailemde Merhamet İst...
Yeni Vaazlar
Eklenme Tarihi Vaaz Başlığı

Peygamber Efendimiz, kendisini taşlayan, vücudunu kan revan içinde bırakan, namaz kılarken boğazını sıkan veya başına işkembe koyan, geçeceği yollara dikenler serpen insanların, hep hidayetlerini istemiş böylelikle düşmanlarının bile cennete gitmelerini arzu etmiştir

Yüce Allah, bütün kâinatı ve biz insanları yoktan var etmiş, dünya hayatımızı devam ettirebilmemiz için gerekli olan bütün nimetleri de yaratmıştır. Bizleri bu nimetlerle rızıklandırmıştır.

Allah’ın yeryüzündeki halifesi konumunda olan insan, bilgi, kültür, çalışma, emek…eylemi sonucunda sözü edilen bu rızkı kaynaklardan çıkararak kazanma yoluna gitmelidir. Çünkü yüce dinimiz İslam, insanlara mutlu bir hayat yaşamaları için rızıklarının peşinden gitmeyi de diğer bir takım emirler gibi müntesiplerine emretmiştir.

Ruhların haz bulması, insanın kemal noktasına ulaşması, hayatın değerinin anlaşılması için Cebelunnur(ilk vahyin indiği dağ) da Hakk’ın ismi ile başlayan “oku” sesine kulak verilmelidir.

Maddi imkânların çok fazla olduğu, maneviyatın ise körelmeye yüz tuttuğu bir çağda yaşamaktayız. Merhamet, şefkat, diğerkâmlık gibi ulvi duygular can çekişmekte iken, öfke, hiddet ve şiddet dünyayı abluka altına almakta, haksızlık ve zulümle insan insanlığından çıkmakta, hayatı yaşanmaz hale getirmekte, kendi kuyusunu kendisi kazmakta.

En Son Hutbeler
12.02.2016 Peygambere İman Tevhidin Bir Gereğidir
05.02.2016 Şimdi Yaraları Sarma Zamanı
29.01.2016 En Güzel İsimler O’nundur
22.01.2016 Söz Ahlakı
15.01.2016 İmtihanın Adı: Fitne
Kabe Canlı
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Günün Hadisi
Dil Seçeneği
Kur'an-ı Kerim Dinle
Ramazan Pakdil Sureler
DİB Kur'an Portalı
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Fatih Çollak Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
114 Sure 114 Hafız Hatim
İshak Daniş Aşir
M.Nebevi İmamları Hatim
K. İmami Shuraym Hatim
S.Hafızlar Görüntülü Hatim
Dünyaca Ünlü Kariler
Kur'an International
Tefsir
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Hadis
Kütübüs-Sitte
Riyazuzsalihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
40 Hadis ve izahı
Detaylarıyla Namaz
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Risale i Nur