Allah katında canlıların en kötüsü, gerçeği örtenlerdir. Bunlar iman etmezler. (Enfal 55)
Günün Ayeti
";
VAAZLAR
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kura'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum - Üye Ol
Haftanın Sunu Vaazı
Berat Kandili
Berat Kandili
Berat Kandili
İnanç, Ümit, Yeniden...
Komşuluk İlişkileri
Haftanın Hutbesi
19.04.2019 Berât Gecesi
12.04.2019 İmanın Ha...
05.04.2019 Müslüman ...
29.03.2019 Miraç Gecesi
22.03.2019 Kur’an Ve...
Haftanın Vaazı
Berat Gecesi Ve Fazi...
İmanın Hayatımızdaki...
İmanın Tadı
İnanç, Ümit, Yeniden...
İman Nimeti
Yeni Vaazlar
Eklenme Tarihi Vaaz Başlığı

Bu geceye bereketli ve feyizli bir gece olması hasebiyle mübarek, kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle berat, kulların ihsana kavuşması sebebiyle rahmet, geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek salih kullar arasına alınması sebebiyle berae adı verilmiştir.

Allah’a iman etmek, O’na bağlanmak ve güvenmek, Ondan sakınıp çekinmek, insan hayatını olumlu yönde etkileyen en güçlü dinamiktir. Buna ilaveten dünyada yaptıklarının melekler tarafından kaydedilip ahirette bütün gizli yönleriyle ortaya konacağına ve iyi ya da kötü, bunların karşılıklarını göreceğine inanma, öncelikle istenmeyen durumlara düşmeyi ve kötülükleri önlemede en önemli destek noktasıdır.

Yaratılan her şeyin bir gâyesi, bir hikmeti ve bir sebebi vardır. Kâinat’ta hiçbir varlık başıboş, mânâsız ve amaçsız değildir. Kâinat, baştanbaşa bir hikmet manzumesi olarak yaratılmıştır. Kâinat içerisinde yeryüzü ve yeryüzünde ‘Allah’ın halîfesi’ pâyesine mazhar kılınan insan, bu hikmet manzumesinin yalnızca bir parçasını fakat önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

İç ve dış uyaranların bireyde yarattığı değişme, etki ve tepkilerin bütününe duygulanım denir. Günlük yaşamda duygulanım alanı içerisinde olan durumlardan biri de ümittir. Ümit, bir istek ve amacın gerçekleşmesini beklemenin, buna inanmanın doğurduğu coşkusal haz, güven, rahatlık ve hoş bir durumdur.

Yüce Rabbimiz bizleri Hz. Muhammed’in ümmeti olarak yaratmıştır. Bu bir nimettir. Hz. Muhammed peygamberlerin en faziletlisi ve en üstünü olduğundan Hz. Muhammed’in ümmeti de ümmetlerin en üstünüdür. Buna layık olmaya çalışalım.

En Son Hutbeler
19.04.2019 Berât Gecesi
12.04.2019 İmanın Hayatımızdaki Yansımaları
05.04.2019 Müslüman Hayırlı Bir Komşudur
29.03.2019 Miraç Gecesi
22.03.2019 Kur’an Ve Sünnet Bir Bütündür
Kabe Canlı
Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Günün Hadisi
Kur'an-ı Kerim Dinle
Ramazan Pakdil Sureler
DİB Kur'an Portalı
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Fatih Çollak Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
114 Sure 114 Hafız
İshak Daniş Aşir
M.Nebevi İmamları
K. İmami Shuraym Hatim
S.Hafızlar Görüntülü
Dünyaca Ünlü Kariler
Kur'an International
Tefsir
Tefsir Külliyatı
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
Reddul Muhtar-İbn-i Abidin
Feteva-i Hindiyye
Fikhussunne
Mezhepler Arası Farklar
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazuzsalihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler