Andolsun biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. O halde var mı düşünüp öğüt alan? (Kamer 17)
Günün Ayeti
";
VAAZLAR
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kura'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Sitemize Hoşgeldiniz.
Sitemizde güncellemelere devam edeceğiz. Vaaz,Hutbe veya Sunu vaaz Hazırlamış olan meslekdaşlarımın üyelik panelinden vaaz öner Bölümlerinden kendileri hazırladıkları vaazları yükleyebilirler.
Haftanın Sunu Vaazı
Recep Ayı ve Regaib ...
Reğâib Gecesi
Regaib Kandili
Üç Aylar Ve Allah’ın...
Bir Hayat Tarzı Olar...
Haftanın Hutbesi
24.04.2015 Manevi Co...
17.04.2015 Dünya Biz...
10.04.2015 Hz. Peyga...
03.04.2015 Hakiki Se...
27.03.2015 Kul Ve Ka...
Haftanın Vaazı
Meleklere İman
Meleklere İman
İmtihan,Sabır Ve Ebe...
Tövbe ve İstiğfar
Zikir
Yeni Vaazlar
Eklenme Tarihi Vaaz Başlığı

Kur’ân-ı Kerim’de tekil ve çoğul olarak 87 yerde melek kavramı geçmektedir. “Melek” kelimesi yanında Kur’ân-ı Kerim’de, çoğu âyette, meleklerden aynen peygamberler gibi, “rasûl” ve bunun çoğulu olan “rusul” diye de söz edilmektedir.

Melek; erkeklik ve dişilik özelliği olmayan, yemeyen, içmeyen, evlenmeyen, doğmayan, doğurmayan, normal gözle görülmeyen, Allah'ın emirlerine itaat eden yaratıklardır.

İmtihan; insanın kalitesini ortaya koymak için bir takım zorluklarla denenmesidir. Bu bir bakıma madenin yüksek dereceli ateşe atılıp cevherle posanın ayrılması gibi bir ameliyedir.

İnsanoğlu, nefsani arzulara mağlup olduğu ve imanın feyiz ve ruhaniyetini yitirdiği zaman günahlara meyleder. Vicdanlarda ahlâkî destek azalınca, ince düşünüş ve ruhi derinlik de kaybolur. İstikâmet sâhibi olma yolunda ciddî bir zaaf ortaya çıkar. Günahlar, tatlı bir mûsikî gibi nefislere hoş gelir ve âdeta vebalinin ağırlığı hissedilmeden işlenebilir.

Kur’an, insanlara yol gösterme ve onları Allah'a kulluğa ça­ğırma gayesiyle gelmiştir. İnsanları, kendi icat ettikleri her türlü sahte ilahlara esir olmaktan kurtarıp Allah'ın nizamına ulaştırmaya yönelik olan bu ulvi gaye, "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. " anlamındaki لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه umdesine dayanır.

En Son Hutbeler
24.04.2015 Manevi Coşkunun Zirvesi: Üç Aylar
17.04.2015 Dünya Bize, Biz Birbirimize Emanetiz
10.04.2015 Hz. Peygamber Ve Birlikte Yaşama Ahlakı
03.04.2015 Hakiki Sevgi: Allah’ı Sevmek, Allah ...
27.03.2015 Kul Ve Kamu Hakkı
Kabe Canlı
Günün Hadisi
Dil Seçeneği
Kur'an-ı Kerim Dinle
Ramazan Pakdil Sureler
DİB Kur'an Portalı
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Fatih Çollak Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Aşir
M.Nebevi İmamları Hatim
K. İmami Shuraym Hatim
S.Hafızlar Görüntülü Hatim
Tefsir
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Hadis
Kütübüs-Sitte
Riyazuzsalihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
40 Hadis ve izahı
Detaylarıyla Namaz
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Risale i Nur
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lüga