Biz Kur'an'ı, insanlara dura dura okuyasın diye âyet âyet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. (İsrâ 106)
Günün Ayeti
";
VAAZLAR
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kura'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Haftanın Sunu Vaazı
Namaz Allah İle Bul...
Ümmet Şuuru
Şehitlik Ve Şehadet ...
Müşfik İnsan; Hz. Mu...
Allah’ın İnsana İlha...
Haftanın Hutbesi
29.04.2016 Miraç Kan...
22.04.2016 Tevhid Ve...
15.04.2016 Tevhid Ve...
08.04.2016 Hz. Peyga...
01.04.2016 Öfkeye Hâ...
Haftanın Vaazı
İsrâ ve Mi'rac
Miracın kazandırdıkları
Mi’râc Keşiftir
Hz. Peygamber Tevhid...
Toplumsal farklar, b...
Yeni Vaazlar
Eklenme Tarihi Vaaz Başlığı

İsrâ, gece yürüyüşü demektir. Peygamberimizin, biraz sonra açıklayacağımız bu akıllara durgunluk veren mucizesi geceleyin olduğu için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim bu olayı bu kelime ile ifade etmiştir

Mirac; Cenab-ı Hakk’ın, Hz. Peygamberi, bütün in­sani mertebelerin en yüksek ve en mükemmel makamlarında gezdirmesinden ibarettir.

İsrâ, gece yürüyüşü demektir. Gece karanlığı bazı şeyleri örttüğü için gece yürüyüşüne de isrâ denilmiştir. Bu kelimenin anlam bakımından sır ile de ilişkisi vardır.  Terim olarak Hz. Peygamberin hicretten bir buçuk yıl önce Mekke’de bulunan Mescid-i Haramdan, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya Allah tarafından mucize olarak bir anda yaptığı yolculuktur.

İslam’dan önce insanlar şirk bataklıkları içinde idiler. Nihayet Allah Hz. Peygamber’i insanlara İslam’ı tebliğ etmek için seçti ve gönderdi. Hz. Peygamber önce kendi halkını Kabe civarında, zü’l-Mecaz çarşısında, Safa ve Merve tepesinde, karşılaştığı yollarda yılmadan tek bir şeye çağırıyordu:

أيها الناس قولوا لا إله إلاّ الله تفلحوا” “Ey İnsanlar “la ilahe illallah” deyin kurtulunuz” 

Müslüman toplumların önünde duran en büyük ve acil sorunların başında birlik ve beraberlik geliyor. Giderek küçülen ama küçüldükçe de sorunları artan ve sıkışan dünyamızda birlik olmadan dirlik sahibi olmak mümkün değil.

En Son Hutbeler
29.04.2016 Miraç Kandili
22.04.2016 Tevhid Ve Vahdetin Öncüsü Müminler
15.04.2016 Tevhid Ve Vahdet Medeniyeti
08.04.2016 Hz. Peygamber, Tevhid Ve Vahdet
01.04.2016 Öfkeye Hâkim Olabilmek
Kabe Canlı
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Günün Hadisi
Dil Seçeneği
Kur'an-ı Kerim Dinle
Ramazan Pakdil Sureler
DİB Kur'an Portalı
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Fatih Çollak Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
114 Sure 114 Hafız Hatim
İshak Daniş Aşir
M.Nebevi İmamları Hatim
K. İmami Shuraym Hatim
S.Hafızlar Görüntülü Hatim
Dünyaca Ünlü Kariler
Kur'an International
Tefsir
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Hadis
Kütübüs-Sitte
Riyazuzsalihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
40 Hadis ve izahı
Detaylarıyla Namaz
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Risale i Nur