Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkâr edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. (Bakara 121)
Dil Seçeneği
Günün Ayeti
";
VAAZLAR
Kur'an-ı Kerim Dinle
Ramazan Pakdil Sureler
DİB Kur'an Portalı
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Fatih Çollak Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Aşir
M.Nebevi İmamları Hatim
K. İmami Shuraym Hatim
S.Hafızlar Görüntülü Hatim
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
40 Hadis ve izahı
Detaylarıyla Namaz
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Risale i Nur
Çocuklar İçin
Kura'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Sitemize Hoşgeldiniz.
Sitemizde güncellemelere devam edeceğiz. Vaaz,Hutbe veya Sunu vaaz Hazırlamış olan meslekdaşlarımın üyelik panelinden vaaz öner Bölümlerinden kendileri hazırladıkları vaazları yükleyebilirler.
Haftanın Sunu Vaazı
Zekat Ve Önemi
Ticaret Ahlakı
İslamda İnfak Ve İhsan
RAMAZANA HAZIRLIK
İlahi İmtihan, Musib...
Haftanın Hutbesi
18.07.2014 Mazlumlar...
18.07.2014 Ramazana ...
18.07.2014 Kur’an Ve...
11.07.2014 Kimsesiz...
11.07.2014 Zekât
Haftanın Vaazı
Kadir Sûresi Diyanet...
Kadir Suresi Ali Küçük
Kadir Suresi Elmalı ...
Kadr Suresi Fahretti...
Kadir suresi Fizilal...
Yeni Vaazlar
Eklenme Tarihi Vaaz Başlığı

Mushaf'taki sıralamada doksan yedinci, iniş sırasına göre yirmi beşinci sûre­dir. Abese sûresinden sonra, Şems sûresinden önce Mekke'de İnmiştir. Bir rivaye­te göre müfessirlerin çoğu Medine'de İndiğini söylemişlerdir.

Mushaf’taki sıralamaya göre kitabımızın 97., Nüzûl sıralamasına göre 25., Mufassal sûreler kısmının  on üçüncü grubunun üçüncü sûresi olan Kadir sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. Âyetlerinin sayısı 5’dir

İnzalin mânâsına gelince: İbnü Cerir ve diğerlerinde zikredilmiş olduğu üzere çoğunluk rivayet tefsirleri İbnü Abbas'tan şu ifadeleri nakletmişlerdir:

1- İkrime'den: Kur'ân hepsi birden olarak Ramazan'da, Kadir gecesinde dünya semasına indi. Sonra Allah yerde bir şey yapmak, vahyetmek istedikçe ondan indirdi, ta ki topladı.

Kadr suresinin, Mekke döneminde ve peygamberliğin dördüncü yılında indiği belirtilir. Sure, 5 ayetten oluşur. Peygamber(as)’in ilk vahiy aldığı geceyi tanımladığı ve onun önemini anlattığı için, “Kadr suresi” adını almıştır. İniş sıralamasına göre 25’inci, resmi sıralamada da 97’nci suredir.

Bu olayı anlatan Kur'an ayetleri nerede ise pırıl pırıl parlamakta ve çevreye saçmaktadır. Daha doğrusu bu ayetler, insanın içine işleyen, parlak, sevecen ve sakin bir ışık seli yaymaktadır. Bu ışık yüce Allah'ın Kuran'ındaki ışığıdır.

En Son Hutbeler
18.07.2014 Mazlumların Ümidi Olabilmek (Son Değ...
18.07.2014 Ramazana Veda Ve Kadir Gecesi
18.07.2014 Kur’an Ve Kadir Gecesi
11.07.2014 Kimsesizlerin Kimsesi Olabilmek
11.07.2014 Zekât
Mekke Canlı
Günün Hadisi
Ana Menü
Tefsir
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Hadis
Kütübüs-Sitte
Riyazuzsalihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lüga