Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Büyük Şafii Fıkhı

HADLER   (CEZALAR) 2

Ukûbatlarm  (Cezaların)  Kısımları 2

Farz  Kılman  Hadler 2


HADLER   (CEZALAR)

 

Allah Teâlâ, insana ikram etmiş, onu yarattıklarının bir çoğundan üstün kılmıştır. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

Andolsun ki biz Ademoğu 11 arını şan ve şeref sahibi kıldık. Onları (çeşitli vasıtalarla) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine temiz rızıklardan verdik. Onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık. (İsra/70)

Allah Teâlâ'nın, insanı şan ve şeref sahibi kılıp ikram etmesinin te­cellilerinden biri de yeryüzünü imar etmesi için onu halife kılmasıdır. Allah Teâlâ bu hususta şöyle buyurmuştur:

(Zikret o zamanı) ki rabbin meleklere 'Ben yeryüzünde (emirlerimi tebliğ edecek ve yerine getirecek) bir halife varedeceğim' demişti. (Melekler) 'Yeryüzünde fesad çıkaracak ve kan dökecek birini mi (halife) kılacaksın? Oysa bizler seni hamd ile teşbih ediyor, seni takdis ediyoruz' dedüir. (Allah da) 'Hakikat şu ki ben sizin bilmediğinizi bilirim' dedi. (Bakara/30)

Allah'tır sizi yeryüzünde halifeler yapan. O'dur bir kısmınızı diğe­rinden derecelerle üstün kılan. Ta ki size verdiğinde sizi denesin.

(En'âm/165)

O sizi topraktan yarattı ve yeryüzünde yaşaşanlardan kıldı. O halde O'ndan af dileyin, sonra O'na tevbe edin..

Bu halifelik, ancak insanın maslahatını temin etmek, mefsedetleri ondan uzaklaştırmakla gerçekleşir. İnsanın maslahatının temini, mefse-deUerin ondan uzaklaştırılması İse şu beş şeyin korunmasıyla mümkün olur:

1.  Din

2.  Nefis (Can)

3.  Akıl                                                                               .              

4. Nesil

5.  Mal

Bunlar, insanın yeryüzünde baki kalması ve Allah'ın insana yük­lediği vazifeyi yerine getirmesi için zaruri olan şeylerdir. İslâm, bunları korumak, yeryüzünden fesadı kaldırmak için gelmiştir. Bu nedenledir ki 'islâm, menfaatleri celbetmek, mefsedetleri defetmek için gelmiştir' demişlerdir. Bu bakımdan İslâm dini, birtakım kanunlar vaz'etmiştir ki nadd ve tâzir cezaları da bunlardandır. Allah Teâlâ bu kanunları, ko­runması gereken bu beş zarureti (din,-nefis, akıl, nesil ve mal'ı), nefis­lerine uyan saldırganların saldırılarından muhafaza etmek için vaz'etmiştir. İşte hadd ve cezaların vaz'ediliş sebebi budur. Bu da in­sanın saadeti İçin İslâm'ın ne kadar istekli olduğunu göstermektedir. Korunması zaruri olan bu beş şeyin muhafaza edilmesiyle birlikte in­sanlığın saadeti tahakkuk eder.

 

Ukûbatlarm  (Cezaların)  Kısımları

 

Cezalar hadler ve tazirler olmak üzere iki kışıma ayrılır.

Hadd'in Tarifi: Had, Şârî tarafından takdir ve tayin edilmiş olup eksik ve fazlasının uygulanmasının caiz olmadığı cezalardır.

Tazir'in Tarifi: Tazir, sâri tarafından takdir ve tayin edilmeyerek hâkimin takdirine bırakılmış olan cezalardır. Eğer Allah dilerse hadlerden bahsettikten sonra tazirden de söz edeceğiz.

 

Farz  Kılman  Hadler

 

Şârî tarafından takdir ve tayin edilen hadd cezaları 6 tanedir:

1. Zina haddi

2.  Kazf haddi (zina ifitirası haddi)

3.  Hırsızlık haddi

4.  İçki haddi

5. Yol kesme haddi

6.  İrtidat haddi

 

 

Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
08.09.2023 İlim Yolu, Cennet Yoludur
01.09.2023 Sakın İncitme Bir Cânı!
25.08.2023 Allah’ın Yardımı Aziz Milletimizle Beraberdir
18.08.2023 Ahiret: Ebedi Yurdumuz
11.08.2023 Sıla-İ Rahim: Rahmet Ve Bereket Vesilemiz
04.08.2023 Cuma: Haftalık Bayram Günümüz
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.33 saniye 13,920,640 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2023