Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Büyük Şafii Fıkhı

ÎÇKΠ İÇMENİN  CEZASI 2

İçki  İçmenin Sabit Olması ve Cezanın Uygulanması 2

Uyuşturucu   Maddelerin   Hükmü. 2

Uyuşturucu   Madde   Kullanmanın   Cezası 3


ÎÇKΠ İÇMENİN  CEZASI

 

Haram olan içkilerden bahsederken bu konu mufassal bir şekilde izah edilmişti. Fakat cezalardan söz ederken -hızlı bir şekilde- içki iç­menin de cezasından bahsetmek istiyoruz. Böylece bu konu da cezalar arasındaki yerine oturmuş olur.

Her kim sarhoşluk verici birşey içerse -adı ne olursa olsun, hangi maddeden yapılmış olursa olsun- ona hadd cezası uygulanır. İçilen iç­kinin az olması durumu değiştirmez.

Rivayet edildiğine göre bir kişi Hz. Peygamber'e, arpadan ve mızr adı verilen bir içki ile bal'dan yapılan ve -bit denilen İçkinin hükmünü sormuş, Hz. Peygamber şöyîe buyurmuştur:

-  Bu içki sarhoşluk verici midir?

- Evet!

-  Her sarhoşluk veren haramdır. Dünyada iken sarhoş edici içki içene ahirette tînet'ul-habâl'den içirmesi aziz ve celil olan Allah üzerine bir taahhüddür.

Bunu duyanlar şöyle dediler:

- Ey Allah'ın Rasûlü! Tînet'ul-Habâî nedir?

- Cehennem ehlinin teri ve usâresidir.[1] ,

İçki içmenin cezası kırk sopadır. Bu sopalar seksene kadar artırı­labilir. Seksen sopanın kırkı, içki içmenin cezası, kalanı da tâzir cezasıdır; yani hâkim isterse kırk sopadan ayrı olarak tâzir cezası da verebilir.

Enes b. Mâlik şöyle rivayet etmektedir: 'Allah'ın Rasûlü, şarap içene papuçla ve hurma değnekleriyle kırk defa vururdu'.[2]

İmam (devlet başkanı) kırk sopa haricinde, içki içene tâzir cezası olarak kırk değnek daha vurabilir, eğer bunda bir yarar görürse. Özellikle içki içmek yaygınlaşmışsa, önleyici olması bakımından tâzir cezası olarak kırk sopa daha vurması yerindedir.

İçki içene vurulan kırk değnekten fazlasının tâzir cezası olduğunun delili Ebu Sâsân Hudayn b. Munzir'in rivayet ettiği şu hadîstir: "Ben Medine'de Osman b. Affan'ın yanında iken Velid b. Ukbe onun yanına getirildi.  Velid (vali bulunduğu Kûfe'de) sabah namazını  iki rekât kıldıktan sonra cemaate dönüp 'Size daha fazla kıldırayım mı?' diye sormuştu. Kendisi aleyhinde iki kişi şehadet etti. Bu iki şahitten biri Humran'dır; Humran Velid'in  şarap  içtiğini,  öteki  şahit  de Velid'i kusarken gördüğünü söyledi. Halife bulunan Osman 'O şarap içmedikçe kusmaz- dedi. Akabinde 'Ey Ali! Kalk ona celde vur' dedi. Ali de 'Kalk ey Hasan! Ona sen celde vur' dedi. Bunun üzerine Hasan da (ona öfkelenmişcesine) 'Hilafetin serinlik, afiyet ve iyiliklerine nail olan, onun sıcaklık, şiddet ve kötülüklerini de üzerine alsın' meselini söyledi (yani bu değnek vurma vazifesini,  bizzat Osman  yahut onun  en yakın akrabalarından biri üzerine alsın demek istedi). Sonra 'Ey Abdullah b. Cafer! Kalk onu sen kamçıla1 dedi. O da kalktı ve Velid'i kamçıladı. Ali de kamçı adedini sayıyordu. Nihayet sayı kırka ulaşınca, Ali 'Dur' dedi ve sonra 'Peygamber 40 değnek vurdu. Ebubekir de 40 değnek vurdu. Ömer ise 80 değnek vurdu. Bu sayıların hepsi de sünnettir. Fakat şu 40 adedi bana en sevimli olanıdır' sözlerini de ilave etti".[3]

Böylelikle 40 adediyle iktifa etti. Çünkü bu miktarı Hz. Peygamber tatbik etmişti. Ukubat babından en ihtiyatlı olanı da budur. Nitekim kişiye cezasını hakettiğinden fazla ceza vermek zulüm olur.

 

İçki  İçmenin Sabit Olması ve Cezanın Uygulanması

 

 İçki içmek, iki şeyle sabit olur:

1.  Delil ile (iki adil müslümanm şehadetiyle) sabit olur.

2.  İçki içen kişinin, içki içtiğini itiraf etmesiyle sabit olur.

Yani bir kişi içki içtiğini itiraf ederse veya iki adil müslüman o ki­şinin içki içtiğine şehadet ederlerse, o kişinin içki içtiği sabit olur ve içki içme cezası tatbik edilir. Kişinin kusmasıyla veya ağzının içki kokmasıyla ceza uygulanmaz. Çünkü kişi bilmeyerek içmiş olabilir veya ona zorla içirilmiş olabilir. Şüphe olduğunda hadd düşer.

Muhaddirât   (Uyuşturucular) Tahdir'in   Mânâsı

Takdir, tembellikten, ağırlıktan ve fûtu retten ötürü aklın ve fikrin dengesinin bozulmasıdır. İşte akılda bu durumu meydana getiren -afyon, eroin, benç ve benzeri gibi- maddelerin tümü uyuşturucudur.

 

Uyuşturucu   Maddelerin   Hükmü

 

Uyuşturucu maddeler ne şekilde alınırsa alınsın -iğne ile, ağız yo­luyla veya başka bir yolla- haramdır. Çünkü uyuşturucu maddeler akla ve bedene zarar vermektedir.

Ümmü Seleme şöyle rivayet etmektedir: 'Rasûlullah (s.a), sarhoşluk ve dalgınlık veren herşeyi (yemekten ve içmekten) nehyetti[4].

 

Uyuşturucu   Madde   Kullanmanın   Cezası

 

Uyuşturucu madde kullanan kişiye tâzir cezası verilir. Bu ceza, kul­lanılan madde, çeşidi ve şiddeti açısından hâkim tarafından araştırıldık­tan sonra adil bir şekilde tatbik edilir. Bu ceza hapis, dayak, kulak çekmek oiabiiir. Ancak tâzir cezası, şer'an tesbit ve tayin edilmiş ceza­ların en azından fazla olmamalıdır.

Uyuşturucu maddeler konusu, haram olan içkilerden bahsederken izah edilmişti. Bu nedenle burada kısaca değinmekle yetiniyoruz. Allah bize hakikati nasip etsin.

 [1]  Müslim/2001-2002

[2] Müslim/1706

[3] Müslim/1707

 

[4] Ebu Dâvud/3686

 

Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
08.09.2023 İlim Yolu, Cennet Yoludur
01.09.2023 Sakın İncitme Bir Cânı!
25.08.2023 Allah’ın Yardımı Aziz Milletimizle Beraberdir
18.08.2023 Ahiret: Ebedi Yurdumuz
11.08.2023 Sıla-İ Rahim: Rahmet Ve Bereket Vesilemiz
04.08.2023 Cuma: Haftalık Bayram Günümüz
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.01 saniye 13,929,183 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2023