Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Büyük Şafii Fıkhı

KATL'IN   KEFARETİ 2

KatPin Kefaretinin Hükmü ve Delili 2

Katl'in   Kefaretinin  Keyfiyeti 2

Bir  Mülahaza. 2


KATL'IN   KEFARETİ

 

KatPin Kefaretinin Hükmü ve Delili

 

Cenin de olsa bir insanın öldürülmesi haramdır. Öldüren kimseye Allah'ın hakkı olarak kefaret gerekli olur. Cinayet, ister kasden olsun, ister kasda benzer şekilde olsun, ister kazaen olsun, ister bir hak nedeniyle olsun, katil ister bir çocuk, ister bir deli olsun hüküm değişmez. Öldürmede kefaretin vacib olduğunun delili şu ayettir:

Bir mü'minin diğer bir mü'mini öldürme yetkisi yoktur. Ancak yanlışlıkla olması müstesna. Kim bir mü'mini yanlışlıkla öldürürse (kefaret olarak) mü'min bir köleyi azad etmesi ve öldürülenin ailesine de teslim edilecek bir diyetin verilmesi farzdır. Meğer (öldürülenin varisleri o diyeti sadaka olarak) bağışlamış olsunlar. (Bu takdirde diyet düşer). Eğer (yanlışlıkla öldürülen) mü'min olup size düşman olan (harbî) bir kavimdense, o takdirde (diyet yoktur. Sadece) bir mü'min köleyi azad etmek lazımdır. Eğer öldürülen kişi, sizinle aralarında sözleşme bulunan (ehl-i zimmet) bir kavimdense, onun aile efradına teslim edilen bir diyetle beraber mü'min olan bir köleyi azad etmek lazım gelir. Kimin gücü bunlara yetmiyorsa, ona peşpeşe iki ay oruç tutması farzdır ki Allah tarafından tevbesi kabul edilsin. Allah bilendir ve hikmet Rahibidir.(Nisa/92)

Vasile b. Eska şöyle anlatır: "Hakkında -kati nedeniyle- ateşin vacib olduğu bir arkadaşımız için Hz. Peygamber'in yanına gittik. Bize 'Bir köle azad edin, Allah da onun (kölenin) herbir uzvu için, ateşten onun bir uzvunu azad eder' buyurdu".[1]

Bu hadîs kasden adam öldürmede kefaretin vacib olduğuna delâlet eder. Çünkü -şu ayetten de anlaşılacağı gibi- kasden öldürmediği takdirde katil üzerine ateş vacib olmaz: "Bir mü'mini kasden öldürenin cezası cehennemde ebedî kalmaktır. Allah ona gazap ve lanet eder, ona büyük bir azap hazırlar'. (Nisa/93)

Bir önceki ayet ise, kazaen adam öldüren kişinin üzerine kefaretin vacib olduğunu ifade1 etmektedir. Kazaen adam öldüren kişinin üzerine kefaret vacib olduğuna göre, kasda benzer öldürmede ve kasden öldürmede haydi haydi vacib olur. Çünkü kefaret cebir işidir. Kasden veya kasda benzer şekilde adam öldüren kişi, kazaen öldüren kişiden daha fazla cebre muhtaçtır.

 

Katl'in   Kefaretinin  Keyfiyeti

 

Katilin -eğer kendisinin ve nafakası kendisine vacib olan kişilerin nafakasından daha fazla malı varsa- mü'min bir köle azad etmesi farzdır. Nitekim  bu   husus  yukarıda  zikrettiğimiz  ayette  belirtilmiştir.   Azad edilecek olan bu kölenin sağlam olması şarttır. Bunu zıhar kefaretinde izah etmiştik. Eğer fakirlikten veya köle bulamamaktan ötürü mü'min bir köle azad edemezse, peşpeşe iki ay oruç tutmalıdır. Bu da yukarıda zikrettiğimiz Nisa/92 ayetinde belirtilmiştir. Hastalık nedeniyle peşpeşe iki ay oruç tutmaktan aciz ise kefaret -köle azad edecek duruma gelinceye veya hastalıktan kurtulup oruç tutacak güce kavuşuncaya kadar- tehir edilir. Katl'in kefareti olarak altmış fakiri doyurmak sözkonusu değildir. Bu,   zıhar ve   Ramazan  orucunu  cinsî  münasebet  yaparak  bozma kefaretinde sözkonusudur.  Bunların birbirine  kıyas  edilmesi  doğru olmaz; zira kefarette kıyas yoktur. 

                      .

Bir  Mülahaza

 

Baği ve saldırganı öldüren bir kişiye kefaret vacib olmaz. Çünkü bu kişilerin tazminatı sözkonusu değildir. Bâği ve saldırgan kişiler, harbî kâfir, mürted, evli olduğu halde zina eden kişi gibidirler. Yine kısasa mahkum edilen bir katili öldüren kişiye de kefaret düşmez. Çünkü onun kanı, maktulün velîsine göre mubahtır.

 [1] Ebu Dâvud/3864. (Hâkim sahih olduğunu söylemiştir.)

 

Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
08.09.2023 İlim Yolu, Cennet Yoludur
01.09.2023 Sakın İncitme Bir Cânı!
25.08.2023 Allah’ın Yardımı Aziz Milletimizle Beraberdir
18.08.2023 Ahiret: Ebedi Yurdumuz
11.08.2023 Sıla-İ Rahim: Rahmet Ve Bereket Vesilemiz
04.08.2023 Cuma: Haftalık Bayram Günümüz
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.32 saniye 13,929,156 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2023