Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Büyük Şafii Fıkhı

TAHARET. 2

Taharet'in  Hükümleri 2

Taharet  Kelimesinin  Mânâsı 2

İslâm'ın Nezahet ve Taharete Verdiği Önem.. 2

Kendileriyle  Temizlik  Yapılan  Sular 2


TAHARET

 

Taharet'in  Hükümleri

 

Taharet  Kelimesinin  Mânâsı

 

Lugatta taharet, nezafet ve temizlik demektir. Istılahta taharet, necaset denilen maddî pisliklerden ve hades denilen hükmî ve manevî pislikler­den temizlenmeyi ifade eder. Arapçada tatahhara bi'l-ma (=kirlerden suyla temizlendi) ve tatahhara. min'eî-hased (^kıskançlıktan kurtuldu) de­nir.

Taharet,   şer'an  namazın  kılınmasını  helâl   kılan  veya  onun hükmünde olan bir fiildir. Abdestsiz kimsenin abdest alması, cünüp olan kimsenin  yıkanması,  bedeninde  ve  mekanında  necis  bulunan  bir kimsenin o necaseti izale etmesi gibi fiillerdir.

 

İslâm'ın Nezahet ve Taharete Verdiği Önem

 

İslâm, taharet ve nezafete çok önem vermiştir. Bu durum aşağıdaki örneklerden anlaşılabilir.

a. Namaz için hergün birkaç defa abdest almayı emretmiştir.

Ey inananlar, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesnedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar (yıkayın). (Mâide/6)

b.  Cinsî münasebetten sonra yıkanmayı emretmiştir. Eğer cünüp iseniz tam temizlenin. (Mâide/6)

Hz. Peygamber de şöyle demiştir:

Her müslümanın haftada bir kere yıkanması, o günde başını ve be­denini yıkaması Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır.[1]

c. Tırnakların kesilmesini, dişlerin ve elbiselerin temizlenmesini em­retmiştir. Hz. Peygamber şöyle buyurur:

Beş  şey  fıtrattandır:  Sünnet  olmak,  etek  traşı  olmak,   koltuk altlarındaki kılları temizlemek, tırnakları kesmek ve bıyığı kısaltmak.[2]

Eğer ümmetime zor gelecek olmasaydı, her namazda misvak kullan­mayı emrederdim.[3]

İbare bir diğer rivayette şöyle gelmiştir:

Her abdest alışta (misvak kullanmayı emrederdim).[4]

Allah Teâlâ  'Elbiseni temizle' (Müddessir/4) buyurmuş ve Hz. Peygamber de ashabına şöyle demiştir:

Siz kardeşlerinizin yanma gidiyorsunuz. Elbiselerinizi temizleyin, bi­neklerinizin eğerini düzeltin ki insanlar arasında örnek olasınız.

Allah çirkin sözü ve fiili sevmediği gibi mübalağalı ve zoraki bir şekilde konuşmayı da sevmez.[5]

Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever. (Bakara/222)                                                   .

İslâm dini tahareti imanın yansı saymıştır. Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Temizlik imanın yarısıdır.[6] Taharet'in  Hikmetleri

İslâm dini, tahareti birçok sebepten ötürü emretmiştir. Bunlardan bazılarını zikredelim.

1.  Taharet fıtratın gereğidir. İnsan fıtraten nezafete meyleder, tabii olarak kirden ve necasetten kaçar. İslâm'ın fıtrat dîni olması hasebiyle ta­hareti ve nezafeti emretmesi çok tabiidir.

2.  Müslümanın kerametini ve izzetini korumak için emretmiştir. İnsanlar tabiaten nezafete meyleder; temiz yerlerde oturmayı sever, pis yerlerden kaçarlar. İslâm da mü'minin izzetini korumakta hassas olduğu için, mü'minlere nezafeti emretmiştir ki insanların arasında temiz ve aziz olsunlar.

3- Sıhhati korumak için emretmiştir. Çünkü nezafet, insanı has­talıklardan koruyan en önemli etkenlerden biridir. Hastalıklar çoğu zaman pislik nedeniyle yayılır. İslâm dini bedenin, yüzün, ellerin, burunun ve ayakların daima temiz tutulmasını ister, çünkü en fazla kirlenen azalar bunlardır. Bu azaları hergün birkaç kere yıkamak, insanı hastalıklardan korur.

4. Kişinin Allah'ın huzurunda temiz ve nezih bir şekilde durması için emretmiştir. Çünkü müslüman namazda Allah'a hitap eder, O'nunla mü-nacaat eder. Bu nedenle hem zahirinin hem de bâtınının temiz olması gerekir. Çünkü Allah, çok tevbe edenleri ve çok temizlenenleri sever. (Bkz. Bakara/222)

 

Kendileriyle  Temizlik  Yapılan  Sular

 

Bu sular yağmur, kar, deniz, nehir, kuyu ve çeşme suları gibi tabii sulardır. Kendisiyle temizlik yapılan suları şu sözle de ifade edebiliriz: Gökten inen ve yerden çıkan sular.

Gökten tertemiz bir su indirdik. (Furkan/48)

Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini sizden gidermek, kalplerinizi (birbirine) bağlamak ve ayaklan(mzı) pekiştirmek için üzerinize gök­ten bir su indiriyordu. (Enfai/11)

Bir kişi Hz. Peygamber'e şöyle sordu: 'Ey Allah'ın Rasûlü! Biz deniz yolculuğuna çıkıyoruz ve beraberimizde de az bir su götürebiliyoruz. O su ile abdest alsak susuz kahnz. Acaba deniz suyu ile abdest alabilir mi­yiz?' Hz. Peygamber şöyle cevap verdi:

Denizin suyu temiz, ölüsü helâldir[7]

 [1] Buharî/856; Müslim/849

[2] Buharî/5550; Müslim/257

[3] Buharî/847; Müslim/252

[4] İmam Ahmed, VI/325

[5] Ebu Dâvtıd/4089

[6] Müslim/223

[7] Ebu Dâvud, Tirmizî, Neseî, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel, (Ebu Hüreyre'den). Tirmİzî hasen-sahih olduğunu söylemiştir.

Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
16.02.2024 Dünyayı Barış Ve İtidale Çağırıyoruz
09.02.2024 Hayatı Değerli Kılan Ölçü: İman
02.02.2024 Rabbimiz, Müminleri Yalnız Ve Yardımsız Bırakmaz
26.01.2024 Mülk Sûresinden Mesajlar
19.01.2024 Bizi Güçlü Kılan, Birlik Ve Beraberliğimizdir
12.01.2024 Allah’ın Rahmet Ve İnayetine Sığınmanın Adı: Eûzü-Besmele
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.02 saniye 14,801,527 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2024