Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Büyük Şafii Fıkhı

TERAVİH   NAMAZI 2


TERAVİH   NAMAZI

 

Teravih namazı, sadece Ramazan'da kılınır. Teravih namazını cema­atle kılmak sünnettir. Ancak tek başına da kıhnabilir. Sahabîler her dört rekâttan sonra istirahat ettikleri için bu namaza teravih ismi verilmiştir. Buna Ramazan kıyamı da denilmiştir.

Teravih namazı Ramazan gecelerinin herbirinde yirmi rekât olarak kılınır. Her iki rekâtta bir selâm verilir. (İki rekâtta bir selâm vermek Şafii'ye göre vacib'dir).

Teravih namazı, vitir namazından önce yatsı namazı ile sabah na­mazı arasında kılınır. Eğer kişi dört rekâtı bir selâm ile kılarsa bu sahih olmaz. Çünkü Hz. Peygamber böyle kılmamıştır. Ayrıca teravih namazının sahih olması için 'Teravih'ten iki rekât namaza niyet ediyorum' veya 'Ramazan kıyamı'ndan iki rekâta niyet ediyorum' demek gerekir. Eğer 'Mutlak nafile namaz kılmaya niyet ediyorum' denirse teravih sahih olmaz.

Daha öne geçtiği gibi teravih namazının meşruiyetinde asıl şu hadîs­tir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Kim Ramazan'da,  inanarak ve yalnız Allah'ın rızasını dileyerek namaz kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.[1]

Hz. Aişe şöyle rivayet ediyor: Bir gece Hz. Peygamber mescidde na­maz kıldı. Bazı insanlar da Peygamber'in namazına uyup namaz kıldılar. Sonra ertesi gece de böyle cemaatle namaz kıldılar. Halk çoğaldı. Üçüncü yahut dördüncü gece halk yine toplandı. Fakat Hz. Peygamber, o gece onların yanına (namaz kılmaya) çıkmadı. Sabahleyin çıkıp namazdan sonra şöyle buyurdu:

Sizin (cemaatle teravih namazım kılmaya olan) şiddetli arzunuzu

gördüm. Benim için de namaza çıkmaya hiçbir mâni yoktu. Ancak

üzerinize farz kılınmasından endişe ettim.1

Abdurrahman b. Abdulkâri şöyle anlatıyor: Bir Ramazan'da Hz. Ömer'le beraber mescide gittik. Kimileri tek başına, kimileri de başkalarına uyarak namaz kılıyordu. Bu manzarayı gören Ömer 'Bu kişileri, bir imamın arkasında toplamak daha güzel olur' dedi. Sonra onları Ubey b. Ka'b'ın imamlığında topladı. Sonra başka bir gece tekrar mescide gittik. Baktık ki halk, imama uyarak topluca namaz kılıyor. Bunun üzerine Hz. Ömer 'Bu, ne güzel bir bid'at! dedi.

Hadîsteki evzâ kelimesi, gruplar, cemaatler demektir. Raht kelimesi on kişiden az olan kitle demektir. 'Bu, ne güzel bir bid'at!' demek de yapılan şeyin güzel olduğunu ifade eder. Bid'at kelimesi 'şeriatta benzeri olmayan yenilik' anlamındadır. Eğer bid'at, şeriata uygun, şeriatta güzel olan bir kaidenin altına giriyorsa güzeldir. Eğer şeriata ters düşüyor, yerilmiş bir kaidenin kapsamına giriyorsa kötüdür.

Rivayet edildiğine göre sahabîler, Hz. Ömer zamanında Ramazan ayında yirmi rekât teravih namazı kılmışlardır.2

Diğer bir rivayette de şöyle deniyor: 'Halk, Hz. Ömer zamanında, Ramazan'da 23 rekât namaz kılıyordu'.3

Beyhakî, bu iki rivayeti şöyle telif etmiştir: 'Kılınan 23 rekât namazın yirmi rekâtı teravih, üç rekâtı da vitir namazıdır'.

 [1] Buharî/37, Müslim/759 ve başka muhaddisler (Ebu Hüreyre'den)

 

Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
16.02.2024 Dünyayı Barış Ve İtidale Çağırıyoruz
09.02.2024 Hayatı Değerli Kılan Ölçü: İman
02.02.2024 Rabbimiz, Müminleri Yalnız Ve Yardımsız Bırakmaz
26.01.2024 Mülk Sûresinden Mesajlar
19.01.2024 Bizi Güçlü Kılan, Birlik Ve Beraberliğimizdir
12.01.2024 Allah’ın Rahmet Ve İnayetine Sığınmanın Adı: Eûzü-Besmele
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.02 saniye 14,536,336 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2024