Şaban Ayının Değeri Ve Faziletleri
Gönderen Kadir Hatipoglu - Mayıs 11 2016 05:51:03

                                          Vaaz Resimleri: w.jpg   indir

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 

اِنَّاللّٰهَوَمَلٰئِكَتَهُيُصَلُّونَعَلَىالنَّبِىِّيَااَيُّهَاالَّذٖينَاٰمَنُواصَلُّواعَلَيْهِوَسَلِّمُواتَسْلٖيمًا

«Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ediyorlar.  Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.» (Ahzap suresi 56)

EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN DUASI

HZ MUHAMMED SAV ÜÇ AYLARIN TASNİFİNİ ŞÖYLE YAPMIŞTIR

رَجَبُشَهْرُاللَّهِوَشَعْبَانُشَهرِيوَرَمَضَانُشَهرُاُمَّتِي

«Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.»

َجَبُشَهرُالزَّرْعِوشَعْبَانُشَهْرُالسَّقْيِوَرَمَضَانُشَهْرُالْحَصَادِوَكُلٌّيَحْصُدُمَازَرَعَوَيُجْزِىمَاصَنَعَوَمَنْضَيَّعَالزَّرْعَةَنَدِمَيَوْمَحَصَادِهِوَاَخْلَفَظَنَّهُمَعَسُوءِمَعَادِهِ

Receb tohum ekme ayıdır, Şaban sulama ayıdır, Ramazan (derleyip toplama) hasat ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer. Ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ziraati zayi etse hasat günü ekemediğine pişman olur. Kıyamet gününde kötü vaziyete düşer ve dünyadaki zannının aksi zuhur eder.”

ŞABAN AYININ DİĞER AYLARA ÜSTÜNLÜĞÜ

Enes Bin Malik'in (R.A.) rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz (S.A.V.):

«Recep ayının diğer aylar üzerine fazileti, Kur'ân-ı Kerimin diğer kitaplar üzerine üstünlüğü gibidir. Şaban'ın diğer aylar üzerine üstünlüğü, benim diğer peygamberler üzerine fazlım gibidir. Ramazan'ın diğer aylar üzerine fazileti, Allah Teala'nın, yarattığı varlıklar üzerine fazlı gibidir.» buyurmuşlardır. (Gunye, 1 /187)

SEÇİLEN DÖRT ŞEYİN FAZİLETİ

وَرَبُّكَيَخْلُقُمَايَشَاءُوَيَخْتَارُمَاكَانَلَهُمُالْخِيَرَةُسُبْحَانَاللّٰهِوَتَعَالٰىعَمَّايُشْرِكُونَ

«Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir.» (Kasassuresi  68)

Allah’üZü'l-Celâl, her çeşit nesneden dört tanesini, onların içinden de birisini seçmiştir:

 Meleklerinden; Cebrail, Mikâil, israfil ve Azrail (A.S.)'i seçmiş, onlardan da Cebrail (A.S.)’ı,

Nebilerden; Hazret-i ibrahim, Hazret-i Mûsâ, Hazret-i îsâ ve Hazret-i Muhammed –(S.A.V.)'ı, onlardan da Muhammed (S.A.V.)'i,

 Sahabe (R.A.); Hazret-i Ebu Bekir, Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman ve Hazret-i Ali'yi (R.A.), onlardan da Ebu Bekir (R.A.)’ı

Mescidlerden; Mescidü'l-Harâm, Mescidü'l-Aksâ, Mescidü'lMedîne ve Mescid-i Tûr-i Sînâ, onlardan da Mescidü'l- Harâm'ı (yani Kabe'yi),

 Günlerden; Ramazan bayramı, Kurban bayramı, Arefe günü, Aşure günü, onlardan da Arefe gününü seçmiştir. Gecelerden; Beraat gecesi, Kadir gecesi, Cuma gecesi ve Bayram gecesi. Onlardan da Kadir gecesini seçmiştir.

 Şehirlerden; Mekke-i Mükerreme, Medîne-i Münevvere, Beyti'i-Makdîs ve Mesâcidi'l-Aşâir, sonra onlardan da Mekke-i Mükerremeyi seçmiştir.

 Dağlardan; Uhud, Sînâ, Likam ve Lübnan dağlarını, bu dağlar arasından da, Tûr-i Sînâ'yı seçmiştir.

Nehirlerden; Ceyhun, Seyhûn, Fırat ve Nil nehrini, onlardan da Fırat'ı seçmiştir.

Aylardan; Recep, Şaban, Ramazan ve Muharremi, onlardan da Şaban'ı seçmiştir. Ve Şaban ayını, (S.A.V.)'in ayı kılmıştır. Nebiyy-i Zişân (S.A.V.) Efendimiz, nebîlerinefdali olduğu gibi, O'nun ayı olan Şaban da ayların efdali olmuştur." (Gunye 1 /187)

ŞABAN AYI GÜNAHLARI SİLER

"Şaban benim ayım, Receb Allah Teâlâ'nın ayı ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Şaban günahları siler, Ramazan ise (oruç tutan Müslümanları) temizler." (Gunye, 1 /187)

ŞABAN AYININ ÜSTÜNLÜĞÜ

Enes bin Mâlik (R.A.)'ın rivayet etmiş olduğu bir hadiste Rasûl-i Ekrem (S.A.V.) Efendimiz:

«Receb ayının diğer aylar üzerine fazîleti, Kur'ân-ı Kerimin diğer kitaplar üzerine üstünlüğü gibidir. Şaban'ın diğer aylar üzerine üstünlüğü, benim diğer peygamberler üzerine fazlım gibidir. Ramazan'ın diğer aylar üzerine fazileti, Allah Teâlâ'nın, yarattığı varlıklar üzerine fazlı gibidir." buyurmuşlardır. (Gunye, 1 /187)

ŞABAN AYINDA MEYDANA GELEN OLAYLAR

   1. Ay’ın yarılması (Şakkı Kamer) mucizesi bu ayda meydana gelmiştir

2. Kıblenin değişimi bu ayda olmuş

3. Berat kandili bu ay içerisindedir

4. Hz. peygamberin En çok oruç tuttuğu ve benim ayımdır dediği aydır.

5. Ramazana hazırlık ayıdır

6. Amellerin Allah’a arz olunduğu aydır.

SAHABE-İ KİRAM ÜÇ AYLARDA NELER YAPARLARDI

Sahabe-i Kiram Şaban hilâlini görünce, kendilerini Kur’an-ı Kerîm okumağa verirler, çokça ve devamlı salât ü selâm getirirlerdi.

Ticaret erbabı borçlarını öderler, senelik hesaplarını toparlardı.

Zenginler ise mallarının zekâtını hesap eder, fakirlere dağıtırlardı ki, ihtiyaçlarını alabilsinler. Sıkıntılarını giderebilsinler. Bu sayede toplum hep birlikte, neşe içinde heyecanlı, aşk ve vecd içinde Ramazanı yaşasın bayram yapabilsin.

Hakimler, valiler, mahkûmlarla görüşür, ekseriyetini afv edip, tahliye ederlerdi.

EFENDİMİZ (S.A.V.) ŞABANIN 15. GECESİ(BERAT GECESİ) İÇİN ŞÖYLE BUYURMAKTADIR:

إِذَاكَانَتْلَيْلَةُالنِّصْفِمِنْشَعْبَانَفَقُومُوالَيْلَهَاوَصُومُوايَوْمَهَا . فَإِنَّاللَّهَيَنْزِلُفِيهَالِغُرُوبِالشَّمْسِإِلَىسَمَاءِالدُّنْيَافَيَقُولُأَلاَمِنْمُسْتَغْفِرٍفَأَغْفِرَلَهُأَلاَمُسْتَرْزِقٌفَأَرْزُقَهُأَلاَمُبْتَلًىفَأُعَافِيَهُأَلاَكَذَاأَلاَكَذَاحَتَّىيَطْلُعَالْفَجْرُ

Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve şöyle der:

- Benden Yok mu af dileyen, onu affedeyim.
- Yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim.
- Yok mu bir derde mübtela olan ona afiyet vereyim.
- Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek sabaha kadar devam eder.”  (İbnMace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm,38)

AZDA OLSA DEVAMLI OLAN İBADET HAYIRLIDIR

Hz. Âişe (R.A.) şöyle rivayet etmiştir:

"Resulullah (S.A.V.) senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu:

"Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir.» (Müslim. Sıyam, 177)

ŞABAN AYININ 15. GECESİ BERAT GECESİDİR

عَنْأَبِيمُوسَىالْأَشْعَرِيِّعَنْرَسُولِاللَّهِصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَقَالَإِنَّاللَّهَلَيَطَّلِعُفِيلَيْلَةِالنِّصْفِمِنْشَعْبَانَفَيَغْفِرُلِجَمِيعِخَلْقِهِإِلَّالِمُشْرِكٍأَوْمُشَاحِنٍ

«Allah Teâlâ, Şabanın on besinci gecesi (Beraat gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asİ olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar» (Mâce, İkâme, 191, (1380)

ALLAH ŞABAN AYININ 15. GECESİ ÇOK KİMSEYİ BAĞIŞLAR

Hz. Peygamber (S.A.V.)’in şöyle buyurmuştur:

فَقَالَإِنَّاللَّهَتَعَالَىيَنْزِلُلَيْلَةَالنِّصْفِمِنْشَعْبَانَإِلَىالسَّمَاءِالدُّنْيَافَيَغْفِرُلِأَكْثَرَمِنْعَدَدِشَعَرِغَنَمِكَلْبٍ

«Allah Teâlâ, Şaban’ın 15. gecesi, rahmetiyle- dünya semasında tecelli eder ve Kelb Kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.»(Tirmizi, Savm, 39)

HZ AİŞE (R.A.) ANLATIYOR:

Hazreti Aişe (R.A.) bu gecenin fazileti hakkında şöyle anlatıyor: "Günün birinde Hazreti Peygamber yanıma girdi. Elbisesini çıkardı. Aradan zaman geçmeden tekrar giyindi. Bunun üzerine beni şüphe, kıskançlık sardı. Ortaklarımdan birinin yanına gidecek sandım ve peşini takip ettim. Medine'nin kabristanı olan Bakîu'lğarkad'da kendisine eriştim. Mü'minlere ve şehitlere istiğfar ve dua ediyordu. Kendi kendime: "Anam babam sana feda olsun! Sen Rab’bının rızası uğrunda, ben ise dünya peşindeyim!" diyerek döndüm. Soluk soluğa eve girdim. Arkamdan da Rasulullah (S.A.V.) girdi. "Neden böyle hızlı nefes alıyorsun?" dedi. Ben: "Anam babam uğruna feda olsun. Yanıma gelip elbisenizi çıkardıktan sonra tekrar giyindiniz, beni kıskançlık tuttu. Ortaklarımdan birinin yanına gideceğinizi zannettim. Nihayet sizi kabristana giderken gördüm, dedim. Rasuli Ekrem: "Rasulullah sana haksızlık edecek diye mi korkuyorsun? Cibril geldi, şöyle dedi:

"Bu gece Şa'ban'ınonbeşinci gecesidir. Cenabı Hak bu gecede Benî Kelb kabilesi koyunlarının sayısı kadar kimseyi cehennemden azad eder. Fakat bu gece Allah; müşriklerin, kincilerin, akrabalarıyla münasebeti kesenlerin, hayat ve ihtişamlarına mağrur olanların, ana ve babalanna isyan edenlerin, içki düşkünlerinin yüzlerine bakmaz, dedi."Resuli Ekrem, elbisesin çıkardı. Bu gece ibadet etmeme müsaade eder misiniz? buyurdu. "Evet, sana anam babam feda olsun" dedim. Peygamber namaza kalktı. Secdeye kapanıp uzun müddet kaldı. Endişelendim, elimle yokladım. Elim, ayağının altına dokununca kımıldadı. Ben de sevindim. Secdede şöyle niyaz ettiğini işittim: "Allah'ım! azabındanafvina, gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine sana iltica ediyorum. Şanın yücedir. Sana yaptığım senayı senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim."

Sabah olunca bunları Rasuli Ekrem'e söyledim. O da: "Ya Aişe, bunları öğrendin mi? dedi. Evet ya Rasulallah, dedim. Resuli Ekrem: "Bunları hem öğren, hem de başkalarına öğret. Zira bunları bana Cibril öğretti ve secdede bunları okumamı ta'lîm buyurdu", dedi. Bu hadîsi; Beyhakî, Ala bin Haris kanalıyla zikretmiştir. Hadîsceyyid ve mürseldir.

ŞABAN AYINDAKİ BERAT GECESİNDE BİL CÜMLE BAĞIŞLANIR

Ebu Hüreyre, Peygamberimiz (S.A.V.)'in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

«Şaban'ın onbeşinci gecesinde Cebrail (A.S.) bana geldi ve bana: Ya Muhammed! (S.A.V.)), başını semaya refeyle, dedi. Ben de: Bu gece ne gecedir? dediğimde Cebrail: "Bu gece öyle bir gecedir ki Allah Teala Hazretleri bu gece ebvabı rahmetinden üçyüzbab fetheder ve kendisine şirk eden ve sahır, kahin, şürbihamra ve zinaya devam eden ve valideynini incitenler müstesna olduğu halde bilcümle müminleri mağfiret eder, dedi.»

AMELLERİN ORUÇLU OLARAK ALLAH’A ARZI

حَدَّثَنِىأُسَامَةُبْنُزَيْدٍقَالَقُلْتُيَارَسُولَاللَّهِلَمْأَرَكَتَصُومُشَهْرًامِنَالشُّهُورِمَاتَصُومُمِنْشَعْبَانَ . قَالَ«ذَلِكَشَهْرٌيَغْفُلُالنَّاسُعَنْهُبَيْنَرَجَبٍوَرَمَضَانَوَهُوَشَهْرٌتُرْفَعُفِيهِالأَعْمَالُإِلَىرَبِّالْعَالَمِينَفَأُحِبُّأَنْيُرْفَعَعَمَلِىوَأَنَاصَائِمٌ.

Üsame b. Zeyd (r.a) dedi ki: Ya Rasulallah  dedim

-  Şaban ayında tuttuğunuz kadar başka aylarda oruç tuttuğunu görmedim.

- Bu Ramazan ve recep ayı arasında olan ve insanların gaflet ettikleri bir aydır. Ameller o ayda Alemlerin Rabbine yükseltilir. Ben de oruçlu olduğum halde amellerimin yükseltilmesini severim. (Nesai, Sıyam, 2369)

ŞABAN AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

ÇOKÇA TEVBE İSTİĞFAR YAPILMALI

وَسَارِعُوااِلٰىمَغْفِرَةٍمِنْرَبِّكُمْوَجَنَّةٍعَرْضُهَاالسَّمٰوَاتُوَالْاَرْضُاُعِدَّتْلِلْمُتَّقٖينَ

"Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.» ( Ali imran 133)

اَلَّذٖينَيُنْفِقُونَفِىالسَّرَّاءِوَالضَّرَّاءِوَالْكَاظِمٖينَالْغَيْظَوَالْعَافٖينَعَنِالنَّاسِوَاللّٰهُيُحِبُّالْمُحْسِنٖينَ

«Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.» (ali imran 134)

وَالَّذٖينَاِذَافَعَلُوافَاحِشَةًاَوْظَلَمُوااَنْفُسَهُمْذَكَرُوااللّٰهَفَاسْتَغْفَرُوالِذُنُوبِهِمْوَمَنْيَغْفِرُالذُّنُوبَاِلَّااللّٰهُوَلَمْيُصِرُّواعَلٰىمَافَعَلُواوَهُمْيَعْلَمُونَ

«Yine onlar, çirkin bir iş yaptıkları, yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen  günahlarının  bağışlanmasını  isteyenler -ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar- ve bile bile işledikleri (günah) üzerinde ısrar etmeyenlerdir.» (Ali imran suresi 135)

 

2) ŞABAN AYINDA ÇOKÇA ORUÇ TUTULMALI

حَدَّثَنِىأُسَامَةُبْنُزَيْدٍقَالَقُلْتُيَارَسُولَاللَّهِلَمْأَرَكَتَصُومُشَهْرًامِنَالشُّهُورِمَاتَصُومُمِنْشَعْبَانَ . قَالَ«ذَلِكَشَهْرٌيَغْفُلُالنَّاسُعَنْهُبَيْنَرَجَبٍوَرَمَضَانَوَهُوَشَهْرٌتُرْفَعُفِيهِالأَعْمَالُإِلَىرَبِّالْعَالَمِينَفَأُحِبُّأَنْيُرْفَعَعَمَلِىوَأَنَاصَائِمٌ

Üsâme b. Zeyd (r.a) şöyle demiştir: "Resulullah (s.a.v), (Ramazan dışında) Şaban ayında tuttuğu orucu hiçbir ayda tutmadı. Kendisine, "Ya Resulallah! Senin, Şaban ayında tuttuğun orucu başka bir ayda tutmadığını gördüm" dedim. Şöyle buyurdu: "Şaban, Receb ile Ramazan arasında insanların gafil bulunduğu ve amellerin, alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle'ye yükseldiği aydır. Ben de amelimin (Allah Teala'ya) oruçlu olduğum halde yükselmesini seviyorum."

(Nesâî, "Sıyâm", 70; Kütüb-i Sitte c.9, s. 112)

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"

Bu soruya Peygamberimiz (S.A.V.),

"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban' da tutulan oruçtur" cevabını verirler.» (Buhari, Savm, 51)

Hz. Âişe (R.A.)’den rivayetle Resulüllah (S.A.V.) şöyle buyurdu:

«O (Resul-i Ekrem) Şaban ayının tamamını oruçla geçirerek nihayet Şâban'ı Ramazan'la birleştirirdi.» (İbniMâce, Savm, 4)

3) BU AYDA ÇOKÇA SELATÜ SELAM GETİRİLMELİ:

Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât

edin, selam edin.‛(el-Ahzâb, 33/56)

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Kim bana (bir kere) salât okursa Allah da ona on salât okur ve on günahını affeder, (mertebesini) on derece yükseltir."(Nesâî, Sehv 55)

4)EFENDİMİZİN SÜNNETİNE İTİBA EDİLMELİ

قُلْاِنْكُنْتُمْتُحِبُّونَاللّٰهَفَاتَّبِعُونٖىيُحْبِبْكُمُاللّٰهُوَيَغْفِرْلَكُمْذُنُوبَكُمْوَاللّٰهُغَفُورٌرَحٖيمٌ

«De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.» (Ali imran 31)

5)BU AYDA ÇOKÇA HAYIR YAPILMALI

Çünkü fakirler Ramazan ayından on-on beş gün evvel gıda ve erzaklarını alabilmeli, semiz olmalı, kuvvetlenmeli ki Ramazan’a daha rahat kavuşabilsinler.

وَيُطْعِمُونَالطَّعَامَعَلٰىحُبِّهِمِسْكٖينًاوَيَتٖيمًاوَاَسٖيرًا

«Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.»

(İnsan suresi 8)

KIYAMET GÜNÜ ALLAH SORACAKTIR

Acıktım da beni doyurmadın, susadım bana su vermedin. Senden bir şeyler istedim ihtiyacımı gidermedin neden?

Ya Rabbi, sen nasıl acıkırsın, seni nasıl doyurabilirdim? Nasıl su verebilir, ihtiyacını nasıl giderebildim?

Falan kulum açtı, susuzdu, ihtiyacı vardı. Ona verseydin bana vermiş olacaktın…

Bir de: Cenab-ı Allah kıyamet günü şöyle diyecek:

Benim için ne yaptın? diye soracak.

Namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim…

Bunlar senin için, sen benim için ne yaptın?

Senin için ne yapabildim Ey Allah’ım.

İhtiyaç sahibi kullarım için bir şeyler yapsaydın, benim için yapmış olacaktın.

Âlemlerin Rabbi ödünç istiyor, borç istiyor… ve diyor ki; “Hayır işlerinde yardımlaşınız. Birbirinize destek ve yol gösterici olunuz. Omuz omuza veriniz, hayra vesile olunuz.” (Maida suresi 2)

6)BU AYDA ÇOKÇA KURAN OKUNMALI

Kuran’ın Fazileti ile ilgili birkaç Hadis-i Şerif:

- Ümmetimin yapacağı amellerin en faziletlisi Kur'an okumaktır.

- Sizden biriniz Allah ile konuşmak arzu ederse Kur'an’ı Kerim okusun.

- Her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası da Kur'an'dır.

- Kalbinde Kur'an'dan hiçbir şey bulunmayan bir kimse viran bir eve benzer.

- Geçmişlerin ve geleceklerin ilmini arayan Kur'an’ı Kerim'i incelesin.

- Kur'an okuyunuz. Kur'an kıyamet gününde okuyana şefaatçi olacaktır.

MÜBAREK ÜÇ AYLARDA VE MÜBAREK GÜN VE GECELERDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER ÖZETLE:

1)Kendimiz hesaba çekmeliyiz. Hayatımızın ahirete tealluk eden hesabını iyi yapmalıyız.

2)Kulluk bilincimizi oluşturmalıyız.

3)Kendimize mümin bilinci oluşturmalıyız.

4)Çokça zikir etmeliyiz. Zikir insana kalp sağlamlığı ve mutlu bir bakışa vesile olur.

5)Her daim Kuran okumalı veya  Kuran dinlemeliyiz ve bu aylarda daha da artırarak devam etmeliyiz yakin ölüm bize gelinceye kadar.

6)Kaza namazlarımızı kılmaya gayret göstermeli, teheccüt ve nafile ibadetlere azami gayret sarf etmeliyiz.

7)Zikir ehli olmamız gerekir ve daima zikir üzere hayat sürmenin ğayratin de olmalıyız.

8)Anaya babaya ve yakınlarımıza iyilikle muamale etmeli ve Allah’ın emri olan sıla-i rahimi gözetmeliyiz.

9)Fakirlere, yoksullara, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeli ve bunların derdi ile her zaman dertlenmeliyiz.

10)Kabirlerimizi ziyaret etmeli ve bir gün bizde öleceğimizin farkında olmalı ve kabir ziyaretlerinden ibret almalıyız.

11)Bu aylarda çokça oruç tutmalı ve bu vesile ile nefsimizi terbiye etmeliyiz.

12)Çocuklara hediyeler vermeli ve çocuklarımıza mübarek gün ve gecelerin ehemmiyetini öğretmeliyiz. Çocuklarımızı bu aylarda namaza ve camiye alıştırmalıyız.

13)Küslerin barışmasına vesile olmaya gayret göstermeli ve üç günden fazla kardeşler arasında küslüğün helal olmadığının farkında olmasını sağlamak

14)Hasta ziyaretlerinde bulunulmalı, hastayı ziyaret etmek cennette bulunmak gibidir.

15)İlim ve sohbet meclislerinde bulunmaya gayret göstermek.

16)Hz Muhammed SAV efendimize çokça selat’ü selam getirmeliyiz.

17)Ağlayarak ve sızlanarak için için tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. Efendimiz SAV günde 100 defa istiğfarda bulunurdu ya sen günde kaç kez tövbe ve istiğfardasın?

18)Cennete hazır hale gelmek için her türlü gayreti sarf etmeliyiz.

KİM ZERRE AĞIRLIĞINCA AMEL İŞLERSE…

فَمَنْيَعْمَلْمِثْقَالَذَرَّةٍخَيْرًايَرَهُ

وَمَنْيَعْمَلْمِثْقَالَذَرَّةٍشَرًّايَرَهُ

«Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir.

Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.»

Bakın, cehennemde ateş yoktur. Herkes kendi ateşini kendi yakar. BehlülDânânın perişan halini gören Harun Reşid:

Bu ne hal, nereden geliyorsun? der.

Cehennemden geliyorum, cevabını verir.

Ne işin vardı cehennemde? der.

Ateş almaya gittim, diye cevap verir.

E… alabildin mi bari? deyince de:

Hayır, vermediler. Burada ateş olmaz, herkes kendi ateşini dünyadan kendi getirir dediler, der…

    Ahiret için ne hazırladığımızın hesabını vere bilecek miyiz?

         Emin YAVUZYİĞİT
     UZMAN İMAM HATİPislam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler