Mi’rac Kandili
Gönderen Kadir Hatipoglu - Mart 05 2021 11:16:40

Mİ’RAC KANDİLİ                Vaaz Resimleri: w.jpg

 

Mirac’ın Teselli Vesilesi Olması:

İsra ve Mirac’ın Anlamı:

Mirac Olayı Nerede ve Ne Zaman Meydana Gelmiştir?

Mirac Ruh ile mi Beden ile mi Meydana Geldi?

Mirac’a Hazırlık:

Göğsün Açılmasının Manası:

Mirac Yolculuğu Başlıyor:

"Söyleşirken Cebrâil ile kelâm,

Geldi Refref önüne verdi selâm,

Aldı ol şâh-ı cihanı ol zaman

Sidreden gitti ve götürdü hemen.

Peygamberimiz’inMi’rac’da Gördüğü Haller

Mi'rac Olayına İnsanların Verdiği Tepkiler:

Mirac Hediyeleri

Mirac’taPeygamberimiz Allah’ı Gördü mü?

Allah’ı Görmek Mümkün müdür?[1]İsra, 1.

[2]Zurkânî, c. I, s. 307-308.

[3]Şah Veliyyullahed-Dehlevî, Hüccetüllahi'l-Baliğa, II, 866.

[4]İbn Kesir, Tefsir, II, 174.

[5]İsra, 17/1.

[6]Nesai.

[7]Necm, 10-18.

[8] Buhari, Müslim.

[9] Müslim.

[10]el-Îcî, Şerhu'I-Mevakıf, II, 368.

[11] Araf, 7/143.

[12] Kıyamet, 23.

[13] Buhari.

[14] Buhari, Müslim.

[15] Müslim.

[16]Tirmizi.

[17]Fethu'I-Bârî, VIII, 492.islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler