Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Önceki Vaaz Sonraki Vaaz
Abdullah Bin Sebe

 

Abdullah b. Sebe Hz. Osman döneminde Müslüman olmuştur.Yemenli siyahi bir kadının oğludur.Bu

yüzden İbni Sebey’e İbni Sevde (siyahinin oğlu) de denmiştir.Şiiliğin kurucusu olduğu söylenen

Yahudi bir din adamıdır.Şiiliğin ortaya çıkışında önemlirol oynadı.Hz Osman döneminde İslam’ı

kabul etmesine rağmen münafıklık yapıp toplumda fitne çıkarmaya başlayıp sapıl fikirlerini

yaymıştır. Yaptığı propakandalar ile büyük fitnelere sebeb olmuştur.Hz. Osman’nın

öldürülmesinden Cemel Vakası’na kadar birçok olayın hazırlayıcısı olmuştur.

İbni Sebey’i tanımak münafık ve Yahudileri tanımak demektir.İbni Sebey’i tanımak yalancı

medyacılığı tanımak demektir.İbni Sebey’i tanımak fitne hareketlerini tanımak demektir.İbni Sebey’i

tanımak bugün yaşanan şii-sünni tartışmalarına anlam verebilmektir.İbni Sebey’i tanımak geleceğe

yön verebilmektir.

İbni Sebe islam dünyasının birçok yerine seyahatler etmiştir.Suriye,Mısır,Irak,Türkistan,Medine

gibi.Gezdiği her yerde kendine arkadaşlar edinip onlara vazifeler vermiştir.İbni Sebe aynı zamanda

çok iyi Müslüman görünrn biriydi.Namaz kılar,mescide gider,oruç tutardı.Yani profesyonel -icazetli

münafıktı.Yalancı medyacılığın kurucusu da diyebiliriz.En büyük medya aracı olarak mektubu

kullanmıştır.Yalan haberlerin olduğu mektuplar yazıp halkın zihnini karıştırmıştır.Toplumda

huzursuzluğa neden olmuştur.

Küfe’ye bir mektup yazıp halka okumaları için adamlarına gönderdi.Mektup şunlar yazıyordu:

“Küfede herkes şarap içiyor,halkın durumu hiç iyi değil, zina yapılyor,namaz kılınmıyor.Halife

herkese zulmediyor.Halife kafir oldu” diyordu.Aynı mektubu Basra’ya,Mısır’a ,Şam’a,Küfe’ye ve

diğer yerlere gönderip halka okutuyordu.Mektubu Mısır’da dinleyenler “Bir tek Mısır düzgün kalmış

diğer yerler sapıtmış.Şükürler olsun Mısır iyi diyorlardı” Mektubu Küfe’de dinleyenler “Şükürler

olsun Küfe sağlam kalan tek yer diğer valilikler bozulmu,zulüm var” diyorlardı.Mektubu Basra’da

dinleyenler “Bir tek Basra sağlam kalmış,şükürler olsun” diyorlardı.Böylece halk kışkırtılmak

isteniyordun.Gerçekte ne Mısırda ne Küfede ne Basrada ne Şamda hiçbir zulüm yoktu.Hekes

namazını kılıyor,orucunu tutuyor kimseninde içki içtiği yoktu.Sanki ülke çalkantıdaymış gibi bir hava

oluşturuluyordu.Yalancı medyacılıkla halkı galeyana getirmek istiyorlardı.İbni Sebe ülkeyi kaosa

sürüklemek istiyordu.Tıpkı günümüzdeki medya kuruluşları kanallar gazeteler dergiler v.b. gibi.

Herkes bu durumdan şikayetçi olmaya başladı.Durumu halife Hz. Osman’a bildirdiler.Hz Osman bu

yalancı mektupların doğru olup olmadığını araştırmak için Mısır’a,Basra’ya, Küfe’ye,Şam’a adam

gönderdi.Adamları geri dönünce Mısır’da Şam’da Küfe’de Basra’da hiçbir huzursuzluk olmadığını

halkın durumunun iyi olduğunu söylediler.Hz. Osman valilerini Medine’de toplayıp onları bu tip

yalancı haberlere ve fitnelere karşı dikkatli olmalarını söyledi.

Abdullah b. Sebe Küfe, Hicaz, Basra gibi yerlerde pek halkı kandıramıyordu.Bu yüzden en son

Mısır’a geldi.Mısır kozmopolit bir yerdi.Mısır’da işlerini daha rahat yapabiliyorlardı.Buradan diğer

yerlere yalancı mektuplar gönderip fitne çıkarmaya devam ediyordu.Halkın Osman’a karşı

ayaklanmasını istiyordu. “Her peygamberin bir varisi bulunduğu Hz peygamberin varisi de Ali

olduğunu telkin ediyordu.Ebu Bekir,Ömer, Osman peygamberin vasiyetini çiğneyip halka

zulmetmişlerdir”diyordu. “Aranızda peygamberin ehli beyti varken niye başkasını halife

seçiyorsunuz” diyordu.Ayrıca halkın bir kısmına halifenin Zübeyr’in olması gerektiğini bir kısmına

Talha’nın halife olması grktiğini bir kısmına Ali’nin halife olması gerektiğini söyleyip halkı

bölüyordu.Halkı bölüp birbirine düşürmek istiyordu.İbni Sebe eşitlik ve özgürlük vaatlerini halka

süslü gösterdi.Halkı Osman’a karşı kışkırttı.

İbni Sebe sahabeleri de kandırıp onlarıda Osman’a karşı kışkırtmak istiyordu.Birgün Ebu Derda’nın

yanına gelip onu Osman’a karşı kışkırtacak sözler söyledi Ebu Derda “Sen kimsin,senin Yahudi

olduğunu zannediyorum”dedi.İbni Sebe, Ebu Derda’yı kandıramayacağını anlayınca orayı terketti.

İbni Sebe birgün Ebu Hureyre’nin yanına gelerek “Mısır valisi şarap içiyor.Onun valilikten alnması

gereklidir”dedi.Ebu Hureyre buna inandı ve Osman’a Mısır valisini değiştirmesini

söyledi.Hz.Osman Ebu Hureyre’nin görüşünü kabul edip Mısır valisini değiştirir.Mısıra Ebu Bekir’in

oğlunu atar.Ebu Bekir’in oğlu devesine binip Mısır’a gider.İbni Sebe adamlarından birine mektup

verip Ebu Bekir’in oğlunu takip etmesini söyler.Yol yarılanınca İbni Sebe’nin adamı Ebu Bekir’in

oğluna mektubu verir.”Bu mektubu Osman gönderdi “der.Ebu Bekirin oğlu metubu açınca içinde

şunlar yazmaktadır. “Mısıra yeni atanan vali görevi bıraksın.Onu öldürün” gibi ifadeler yer alır.Eebu

Bekir’in oğlu kızarak hemen Hz.Osman’ın yanına döner ve halka: “Sizin halifeniz Osman beni

Mısır’a vali tayin ediyor ardımdanda öldürülmem için emir veriyor” der. Hz Osman bunları duyunca

“Vallahi ben böyle bir emir vermedim” diyor.Sonra İbni Sebe ve adamları bu olayı fırsat bilip “Halife

Osman valisini haksız yere öldürmek istedi.Osman kafir olmuştur” deyip halka

yayıyorlardı.Yetmiyormuş gibi Ebu Bekr’in oğlunu da Osman’a karşı kışkırttılar.

Halkı daha da galeyene getirip Küfe’den ,Basra’dan ,Şam’dan birçok adam toplayıp isyan için hz

Osman’ın evinin bulunduğu Medine’ye isyana ***ürüyorlar.Hz.Oman’ın evini kuşatıyorlar.Hz Osman

namaz için mescide bile çıkamıyor.En sonunda isyancılardan Ebu Bekir’in oğlunun da içinde

bulunduğu birkaç kişi damdan içeri giriyorlar.Bu sırada Hz. Osman kuran okumaktadır.Ebu Bekr’in

oğlu Osman’ın sakallarından tutuyor.Hz. Osman “Acaba baban hayatta olup da senin bu durumunu

görseydi sana ne yapardı” deyince Ebu Bekrin oğlu korkup titreyip Osman’a hiçbir şey yapmadan

dışarı çıkıyor.Ama diğer isyancılar Hz Osman’a demir vurup onu bayılana kadar dövüp sonra

bıçakla boynunu kesip öldürüyorar.Hz Osman’ın önündeki kurana bir tekme vurup kuranı yere

düşürüyorlar.Muhammed Hamidullah kurana tekme vurabilecek birinin Müslüman olmayacağını

söyleyerek Hz Osman’ı Yahudi isyancıların öldürdüğünü söyler.

İbni Sebe en sonunda yaptığı propakandalarla yalancı medyatik haberlerle Hz Osman’ı öldürterek

amacına ulaştı.

Hz Osman’dan sonra Hz. Ali halife seçilmişti. İbni Sebe ve adamları “Ali Osmanın katillerini bulup

onların cezasını vrmiyor” deyip bu sefer de halkı Ali’ye karşı kışkırttılar.Hz Aişe’nin ağzından birçok

yalan haberlerle dolu mektup yazıp dağıttılar. Güya Hz Aişe’nin ağzından “Ey Müslümanlar Ali’ye

isyan ediniz” diyerek mektuplar yazıp halka dağıttılar.Ali bu duyduklarını Aişe’ye sordu.Aişe “Vallahi

ben böyle şeyler yazmadım konuşmadım” dedi.Hz Ali’nin ağzından da Aişe’ye mektuplar yazmayı

ihmal etmemişler.Hz Aişe Ali’nin Hz Osma’nın katillerini bulup cezalandırmadığını görünce Talha

gibi sahabelerle Basra’ya gitti.Basra’da Osman’ın katillerini bulup cezayı tatbik etmek istiyordu.Hz

Ali’nin bu şekildeki hareketlerini haber alan Ali bir ordu hazırlar ve Aişen’in ve taraftarlarının

bulunduğu yere gider.İki ordu karşılaşır.Aralarından bazı Müslümanların girişimiyle anlaşma yapılır

ve savaş olmaz.Ama İbni Sebe ve adamları bu barıştan memnun olmazlar.Öldürülme korkusuyla

hemen bir plan yapıp fitne çıkarmaya hazırlanırlar.İbni Sebe birkaç adamla herkes uyurken Hz

Ali’nin tarafından Hz Aişe’nin tarafına saldırırlar.Herkes ne olduğunu anlamadan uyanır ve savaş

başlar.Savaşın sonunda her iki taraftan da “binlerce” kişi ölmüştür.Bu savaşa da Hz Aişe’nin Deve

üstünde ordusuna bağırarak emirler verip savaşmasından dolayı Cemel Vakası denmiştir.(Cemel

deve demektir.)

İbni Sebe Müslümanları bir birine vurdurup bir çok kan akmasına neden olur.Bir takım yalan

haberlere inanmak toplumun bir birine düşmesine nede olabiliyordu.Bu olay da Yahudilerin büyük

bir komplosuydu.Günümüz kafirlerinin de Müslümanları bir birine düşürmede İbni Sebe’den kalır

yanları yoktur.

İbni Sebe “Aslında ali ölmemiştir.Aliy’e benzeyen biri ölmüştür.Herkes de onu Ali zannetti.Oysa Ali

göğe çıkarılmıştır.Bulutların gök gürültüsü Ali’nin selamı ve gülümsemesidir” dedi.Bu yüzden

Sebeiler gök gürültüsü olduğunda Essalamu Aleyke Ya Emirel Müminin (selam sana ey müminerin

emiri)”derler.

Bir rivayete göre İbni Sebe’ye “Ali öldürüldü” dendiğinde ibni Sebe “Bize Ali’nin beynini bir kase

içinde getirseniz bile Ali’nin öldüğüne inanmayız.O kıyamete yakın inecek ve dünyayı adaletle

yönetecektir.” dedi.

Bir gün Hz Ali hayatta iken İbni Sebe “Ali ilahtır” dedi.Hz. Ali onu yakarak öldürmekle tehtit etti.İbni

Sebe bunu duyunca “Zaten sadece ilah ateşle cezalandırır ,sen tam bir ilahsın” diyor.Hz Ali onu

öldürmek istedi.Ama İbni Abbas “Eğer onu öldürürsen taraftarlarıyla ihtilafa düşersin savaş çıkar”

dedi.Hz Ali de onu Medain’e sürdü.

İbni Sebe insan psikolojisini çok iyi biliyordu.Bu yüzden kitleleri çok çabuk

saptırabiliyordu.Toplumuu ve zamanı iyi okuyordu.”Zaten toplumu ve zamanı iyi okuyanlar insanları

değiştirebilir zihinlerini yönlendirebilirdi”.İlk önce insanlara “ehli beyt” sevgisinden bahasedip

insanların Hz Ali’yi sevmesini istiyorlardı.Sonra “Ali göğe yükseltilmiştir” diyerek Hz Aliyi

peygamberleştiriyordu.En sonuda da “hayır hayır Ali bir ilahtır” diyordu.Halkı yavaş yavaş kademeli

olarak saptırıyordu.Hz Ali ‘yi aşırı derecede yücelten Şiilik ve Şiiliğin kolları da buradan çıkt..İbni

Sebe’nin sapık fikirlerinden.Tabiri yerindeyse İbni Sebe’nin kurmuş olduğu “sapıklık örgütü” bugün

bile şiiler ve sünniler arasında yaşanan bir çok sorunun temellerini oluşturur.Etkisi yıllarca

sürmüştür. Ama şiiler İbni Sebenin varlığını bile inkar ederler.

Ayrıca İbni Sebe taraftarları “Allah ,Ali ve ondan sonra gelen imamların içine girmiştir,hulul etmiştir”

deyip bu sapık görüşü savunurlar.Bazıları da “Allah Ali ile beden bulmuştur” derler.Tıpkı

Hristyanların “Allah isa ile beden bulmuştur” dedikleri gibi.

İbni Sebe bugün bile toplumda sapıklık ve fitne çıkaranlar için öncü ve sembol olmuştur.

Hristiyanları da Yahudiler bozmuştu.Hristiyanların da Hz İsa’yı ilahlaştırmasına sebeb oldular.Ve

şuan bir buçuk iki milyarlık Hristiyan alemi Hz İsa’yı ilah kabul ediyor.Yahudiler İbni Sebe aracılığı

ile Müslümanlarda da aynı oyunu oynadılar.Müslümanlarda da Hz Ali’yi ilahlaştırıp miyonlarca

kişinin buna inanmasını ve din edinmesine sebeb oldular.Hristiyanlar’da Hz İsa Müslümanlarda Hz

Ali.Kişiler değişik ama olay aynı,senaryo aynı.Ama şunu asla unutmayalım “Onlar, ağızları ile

Allah’ın nurunu söndürmeye yelteniyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de, Allah nurunu

tamamlayacaktır.(saf  suresi)

NOT:İnsanların çoğu bir düşünceyi benimsemek ve reddetmek için uzunca düşünüp muhakeme

yapmazlar.Kolay inanıp kolay kabul ederler.ibni Sebe de halkın bu durumunu iyi

kullandıı.Günümüzün ibni Sebeleri de bu durumdan fazlasıyla yararlanıor…Dikkat etmeli

KAYNAKLAR:

1.İslam Müesseselerine Giriş,Muhammed Hamidullah,s.128-135,beyan yayınları (kitabın son

konusu olan Yahudi oyunu başlıklı konuyu okumanızı tavsiye ediyorum)

2.Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi,2.cilt,Hz Osman dön.Hz Ali dön.

3.Dünyayı Aldatanlar,Sefa Saygılı,s.111-114

4.Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,cilt 1,s. 133-134

5.Büyük Larousse,cilt 1,s.19

6.Mezhepler Tarihi,Prof Dr.Muhammed Ebu Zehra,s.46-47

7.Tarih Boyunca Yahudi Oyunları,Abdurrahman Meydani

8.Ahmet Ağırakça,Hz.Osman

 

anonım

YAZAR: Kadir Hatipoglu - Ağustos 05 2016 13:17:28 · Adobe Reader Belgesi · Microsoft Word Belgesi · Yazdır
Önceki Vaaz Sonraki Vaaz
Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
07.01.2022 Tövbe: Günahlardan Arınma İradesi
31.12.2021 Geçmişimizi Muhasebe Edelim, Geleceğimize Yön Verelim
24.12.2021 Ahiret Daha Hayırlı Ve Süreklidir
17.12.2021 Müslüman, Dinî Ve Ahlaki Değerleriyle Yaşar
10.12.2021 Mümin Cana Yakındır
03.12.2021 Engelleri Hep Birlikte Ve Sevgiyle Aşalım
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.04 saniye 11,405,630 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2022