Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Önceki Vaaz Sonraki Vaaz
Müslümanların Üzerine Çullanan Batılın Aymazlığı

“Kim Bir Kavme Benzerse Ondandır” (Hz Muhammed S.A.V.)

İslam dini her türlü güzelliği içinde barındıran bir dindir. Dinimiz her türlü güzelliği içinde barındırmasına rağmen  yılbaşı kutlamaları, şans oyunları, hindi ve Noel baba(Palyaço) ikonaları ile insanımıza ray değiştirmek isteyen iç ve dış güruh aslımızı bozmaya ve bizi geçmiş değerlerimizden koparıp medenileştireceğiz diye sapkınlığa itmeye çalışırlarken bizim Müslüman kardeşlerimizde batıl(batılı) palyaçolara aldanıyor ve çürümüş batıl medeniyetine uymaya çalışıyorlar.

 Efendimiz SAV bu konu da bizleri net uyarıyor: “Siz karış karış, adım adım sizden öncekilerin (Yahudi ve Hıristiyan’ların) yoluna uyacaksınız. O kadar ki; onlar bir keler deliğine girecek olsalar, siz de (modadır düşüncesiyle) onları takip edeceksiniz...” ( Mişkâtü’l-Mesâbîh, 5361.). 

Oysa ki Ahir zaman da Hz. İsa (AS) göklerden gelen hak ses olacak, Hıristiyanlığı ve Yahudiliği darmadağan edecek haçı kıracak ve büyük iftira olan teslisi kaldıracak ve insanları İslam’a davet edecektir ve İslam’ın sancağını taşıyacaktır.

Buhari de geçen bir kutsi  hadiste bu olayı Efendimiz SAV şöyle anlatır: “Ruhum yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, Meryem’in oğlu İsa, adil bir hakem olarak aranıza inecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak, İslam’dan başka şeyi kabul etmeyecektir.”    

Bu Kutsi hadiste her şey açık seçik bilinmesine, geçmişinde mübarek şahsiyetler ve örnek rol-modeller olmasına rağmen;  Mevlana’dan Yunus Emre’ye ve Nasrettin hocadan hoca Ahmet Yesevi’ye kadar bu abide şahsiyetler olmasına ve bizlere hak yolu göstermelerine rağmen,  palyaço kılıklı Noel Babalara neden kıymet verilir, anlaşılması güç bir haldir. Bacalardan mahremiyete dalıp hediye dağıtan ve kutsal aile yaşamına zarar veren, Noel babanın bu tavrına karşı Kuran Kerim bizleri uyarıyor: “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selâm vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size, "Geri dönün" denirse, hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.” (Nisa 27-28)

Palyaço kılıklı Noel baba tiplemesi ile temiz bir şahsiyetmiş gibi gösterilen, fütursuzca tüketime yönlendiren ve insanın mahremiyetini ayaklar altına alan palyaçolar günümüz de ön plan da tutulmaktadır. Alış veriş merkezlerinde, televizyon dizi ve haberlerine varıncaya kadar hayatımızın içine girmiş bizden olmayan ve bizi geçmişimizden koparıp batı kültür istilasına uğratmaya çalışıyorlar. Farkından olmadan yabancı kültür ve inançların tahakkümü altına yavaş yavaş girme hali olduğunun farkında bile değiliz ve bizlerde buna aldanıyoruz.  

Bunun nedeni batıllaşma ve batı hayranlığıdır.  Din kitaplarımız da “Noel günü ve gecesinde, kâfirlerin paskalya ve yortularında, onlar gibi bayram yapan küfre girer.” İbaresi yer almaktadır. Dünyanın yaldızlılığı ve ihtişamlı şehevi duruşu insanı cezbediyor ve insanı hayvani dürtülere yönlendiriyor. Dünya hayatı dinimizde “bir ağacın gölgesinde gölgelenmek kadardır” diye tarif edilirken insan neden bu kısacık ömürde batılı aldanışa düşer bilinmez. Oysa her şey bir imtihandır ve her şeyin hesabı sorulacaktır. Yüce makamdan gelen sese kulak verilmeli; ? “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.” (Bakara 155)  “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun karşılığını(cezasını) görecektir.” (Zilzal 7,8) Her şeyin bir imtihan olduğundan ve zerreden kürreye her şeyin hesabı mutlaka sorulacağından, neden dünyanın şehvetine insan aldanıyor ki…

Dünya bir imtihan salonudur. Bu salonun iki yolu vardır, birisi Hakka, diğeri batıla(sekülerbatıya+şeytana) çıkar sen hangi yolu takip ettiğine hala bakmayacak mısın?  Sana şah damarında daha yakın olan sese kulak vermeyecek misin?  Hala palyaço kılıklı Noel babalara mı aldanacaksın?   Dinimiz de haram olan şans oyunlarından medet mi umacaksın?  Batıl adeti  hindi kesip,  Allah zinaya yaklaşmayın buyurduğu halde, yılbaşı gecesi haram olan içki içip dansöz mü seyredeceksin?  Hala çam ağacı süsleyip karşısında ki koltukta çaka mı satacaksın?  Yoksa Allah’ın emirlerine ve içinden gelen ilahi sese kulak mı vereceksin? Ey insanoğlu! Söz senin, karar da senindir.

YILBAŞI YAKLAŞIRKEN MÜNKER AMELLERİN NE OLDUĞUNA BİR BAKALIM..!

NOEL BABA KİMDİR?

Noel Baba birçok dilde, aziz, Nikola (Klaus), Noel ve baba sözcüklerinin türevlerinden oluşturulmuş isimlerle anılır: SantaClaus, Papa Noel vs. Bunun haricinde bazı Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde kullanılan KrisKringle ismi, ilk kez Martin Luther tarafından kullanılan Almanca Christkind (Çocuk Mesih) adının yozlaşmış halidir. Bu isim Noel Baba'nın yerini alması için o dönemin tutucu Katolik çevreleri tarafından benimsenirken, Protestan Kiliseleri daha seküler bir isim olan Noel Baba ve türevlerini benimsemiştir. Piskopos Nikola (Barili Nikola ya da Myralı Nikola olarak da bilinir), Likya'nın Myra yöresinde (günümüzde Demre) yaşamış bir 4. yüzyıl Hristiyan azîzidir. Yunanistan'ın, Rusya'nın, çocukların ve denizcilerin azizidir. 6 Aralık, Aziz Nikola Günü olarak kutlanır. Birçok ülkede evlere bacadan girerek çocuklara hediyeler verdiğine inanılır.” (Wikipedi)

 ŞANS OYUNLARI HÜKMÜ NEDİR?  

“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal ve şans okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide 90)

YILBAŞI KUTLAMASININ İSLAM DAKİ HÜKMÜ NEDİR? EFENDİMİZ SAV  BİZLERİ ŞÖYLE UYARIYOR:

“(İnanç ve amelde) bizden başkasına benzeyenler, bizden değildir.” (Tirmizî, Sünen, H. No: 2696.) Prof. Dr. Yusuf el-Karadâvî: “Yılbaşını kutlamak haramdır. Bu kutlamalar İslam ümmetinin şahsiyetinin erimesi anlamına gelmektedir” Müslümanların kendi dinî bayramlarıyla ve değerleriyle temeyyüz etmesi gerektiğini söylüyor. Bazı İslam ülkelerinin başkentleri ve büyük şehirlerin caddelerinde görülen birkaç metre yükseklikteki noel ağaçlarına da değinen el-Karadâvî bu ağaçları satanlara şöyle seslendi: “Onlar sizin inançlarınıza saldırırken, sembollerinizin görünürlüğünü engellerken, minareleri yasaklarken, nerdeyse mescid yapımına bile mani olurken siz,onların dinî değerlerini niçin öne çıkarıyorsunuz?” 

 NOEL AĞACI HRİSTİYAN MİSYONERLERİN DÜNYAYI İSTİLASI ALTINA ALMA GİRİŞİMİDİR 

 İngiltere'ye 19. yüzyıl başlarında ulaşan Noel ağacı, Kraliçe Victoria'nın eşi Alman Prens Albert'in desteği ile bu yüzyılın ortalarında yaygınlaştı. O dönemde Noel ağaçları, dallarına kurdela ve kâğıt zincirlerle asılmış mum, şekerleme ve keklerle süsleniyordu. Göçmen Almanların Kuzey Amerika'ya 17. yüzyılda götürdükleri Noel ağacı, 19. yüzyılda moda oldu. Gelenek Avusturya, İsviçre, Polonya ve Hollanda'da da yaygındı. Japonya ve Çin'e 19. ve 20. yüzyılda Amerikalı misyonerlerin tanıttığı Noel ağaçları ince işlenmiş kâğıt süslerle donatılmaya başlandı.(Wikipedi)

KURAN-I KERİM BİZLERİ UYARIYOR

Gayr-i Müslimlerin inanç ve ideolojilerini yaşam alanımıza sokmamamız gerektiğini ve Gayr-i Müslimleri dost olunamayacağını Kuran bizlere haber veriyor.

“Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez.” (Maide suresi 51)

SON SÖZ KURAN’INDIR. KURAN-I KERİM’E KULAK VERENLER KAZANIR

Tüm insanlar ve özelde de tüm Müslüman olarak bizler İslam’ın dosdoğru(Sırat-ı Müstakim) olan yolunu takip etmemiz gerektiğini ve bu yolundan ayrılmamamız gerektiğini ve sonunda bu yolu takip edenlerin kazanacağını Yüce Yaratıcımız Allah bizlere haber vermektedir:

"Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de. Onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık, orada sürekli kalacaklardır.” (Ahkaf 13-14)

 Emin YAVUZYİĞİT  

Uzman İmam Hatip /2016

YAZAR: Kadir Hatipoglu - Aralık 27 2016 07:26:29 · Adobe Reader Belgesi · Microsoft Word Belgesi · Yazdır
Önceki Vaaz Sonraki Vaaz
Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
16.02.2024 Dünyayı Barış Ve İtidale Çağırıyoruz
09.02.2024 Hayatı Değerli Kılan Ölçü: İman
02.02.2024 Rabbimiz, Müminleri Yalnız Ve Yardımsız Bırakmaz
26.01.2024 Mülk Sûresinden Mesajlar
19.01.2024 Bizi Güçlü Kılan, Birlik Ve Beraberliğimizdir
12.01.2024 Allah’ın Rahmet Ve İnayetine Sığınmanın Adı: Eûzü-Besmele
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.01 saniye 14,545,507 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2024