Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Nurul izah ve Tercümesi

KORKU NAMAZI

 

Korku Namazı ve Sebebi

 

Bu namazın, düşman veya yırtıcı hayvan karşısında, boğul-veya yangın endişesinden dolayı kılınması caizdir.

 

Nasıl Kılınacağı

                                                             i

;    İnsanlar tek (ve aynı) imamın arkasında namaz kılma huşu­nda anlaşamazlarsa,[1] (imam onları) iki gruba ayırır.[2] Bunlar­ın bir grup düşman karşısında [3]bulunurken imam iki rek'atlı[4] imazlarm bir rek'atım, dört rek'atlı namazların veya akşam ımazının iki rek'atmı yanındaki grupla birlikte kılar. Sonra bun-r yürüyerek düşman karşısına giderler. Düşman karşısındakiler gelip namazın kalan kısmını imamla birlikte kılarlar ve imam sk başına selâm Verir. Sonra bunlar da düşman karşısına giderler 3 (bunlardan) önce düşman karşısında bulunanlar ise gelip kalan amazlarını herhangi birşey okumadan tamamlarlar ve giderler. bnra diğerleri dilerlerse[5] gelirler ve kalan namazlarını okuyarak ımamlarlar.

 

Korku Fazlalaşınca

 

Daha fazla korku hâkim olunca, herkes bineklerinin üzerin­le, îmâ ile tek başlarına ve kolaylarına geldiği tarafa doğru kılar.

Düşman karşısında değilken korku namazı kılmak doğru ol-_ az. Korku zamanında namazı, silah kuşanmış bir halde kılmak nüstehaptır.

 Tek (ve aynı) imamın arkasında namaz kılmak hususunda inlaşmazlık bulunmadığı takdirde en iyisi, tıpkı korkunun hâkim olmadığı normal zamanlardaki gibi her grubun bir imamın arkasında kılmasıdır.

 

Geçmiş Konularla İlgili Sorular

 

Cuma nedir, farz oluşunun delili nedir, farz oluşunun şartları, sıhhatinin (doğrul

ilmesinin) şartları nedir? Cuma kılınabilmesi için en az kaç kişi bulunmalıdır? Muar ve geçerli olan şart nedir? (İnsanların) imam secde ettikten sonra (cucazından) ayrılmaları hususunda neler söylenilebilir? İmam secde etmeden önce anların cuma namazından) ayrılmalarıyla ilgili neler söylenilebilir? Cuma namazıni

italar ve köleler kıldırabilirler mi? Cuma namazının kılınabilmesi için Şart olar irin özellikleri nelerdir? Mevcudiyetleri şehrin özelliklerinden bulunan şahıslardar

nin iki görevi birlikte yapıyor olmasıyla ilgili neler söylenilebilir? Mina'da kimlerin ve zaman cuma kıldırmaları caizdir? Hutbenin (Ölçüsü), sınırı ve sünneti nedir? Cumaya koşmak ne zaman farzdır? İmam (hutbeye) çıktıktan sonra camide bulunanların beri yapmamaları gerekir? Hutbeyi dinlemekte olanlara hangi şeyler mekruhtur?

am minberde (hutbe okumak üzere) kalkınca halkı selâmlaması doğru mudur?

ndilerine cuma namazı farz olmayanların cuma namazı kılmaları için ve kendilerine

ma namazı farz olanların özürsüz olarak bu namazdan geri kalmaları için ne

yleniiebilir? Ne zaman cuma namazına yetişilmiş olur?

Bayram namazları nedir, vücûbunun şartlan nelerdir? Bayram namazlarının olduğunun delili nedir? Bayram namazlarının hutbeleri de cuma namazının hutbesi gibi midir? Bayram namazının hutbesi, namazdan önce okunabilir mi? Ramazan bayramında yapılması mendup olan şeyler nelerdir? Bayram namazından önce

ı sonra nafile kılmak nerede mekruhtur? Bayram namazının hangi vakitte kılınması tizdir? Bayram Namazı nasıl kılınır? Birinci ve ikinci rek'atlarda alınacak zevâid tekerlerinin yerleri neresidir? Zevâid tekbirlerinin, ikinci rek'atta kıraattan (okumadan) ıce alınması ne gibi bir sonuç doğurur? Bayram namazının her bir rek'atında

âtiha'dan sonra hangi sûrenin okunması menduptur? Bayram namazını imamla

îrâber kılamayanların bu namazı kaza etmeleri gerekir mi? Bayram namazı herhangi- bir mazeretten dolayı ne zamana kadar tehir edilebilir? Kurban bayramı ile ramazan bayramını birbirinden ayıran şeyler nelerdir? Teşrîk ne demektir? Hangi günlere ahir günleri denilir? Kendilerin© hem teşrîk hem de nahir günleri denilebilecek günler var mı? Arafat'taki vakfeye bir özenti olarak yapılan vakfe için ne söylenilebilir? Teşrîk tekbirleri için ne söylenilebilir? Teşrîk tekbirlerinin söylenme müddeti ne kadardır ve imlere vaciptir? Teşrîk tekbirleri konusunda bizim mezhebimizin âlimleri arasındaki itilaf nedir?

Güneş ve ay tutulması nedir? Bunlar için kılınacak namaz var mıdır, varsa lasıl kılınır ve bu namazda sünnet olan şey nedir? Yağmur duası ve bunun sebebi ledir? Yağmur duası sadece yağmur yağmadığı zamanlarda mı yapılır? Yağmur taleb-için kılınacak namaz var mıdır, bunlar için delil nedir? Bu namaz, cemaatla »ılınabilir bayram hutbesi gibi hutbe okunabilir mi? Mezhebimizin âlimleri arasında ju konuda bildiğiniz mevcut ihtilafı söyleyiniz. Yağmur duasında yapılması müstehap alan şey nedir?

Korku namazı ve sebebi nedir? Nasıl kılınır bunun özel bir sebebi var mıdır? fek (ve aynı) imamın arkasında namaz kılma hususunda insanlar arasında herhangi bir anlaşmazlık olmazsa ne yapılmalıdır? Korku fazlalaşınca, bu korkuyu hissedenler ne yaparlar? Korkunun hüküm sürdüğü bir sırada namaz kılarken silah kuşanma için ne söylenilebilir?

 

 [1] Eğer insanlar arasında anlaşmazlık bulunmazsa, en iyisi her grubun bir imamla kılmasıdır. Her grup kendi imamıyla namaz kılmak üzere gider, diğerleri de (cepheyi müdafaa ve) muhafaza için (düşman karşısında) bulunurlar. Müellif, konuyla ilgili olarak bu bölümün sonunda zâten bilgi vere­cektir.

[2]  Grupların birbirlerine eşit olmaları şart değildir.

[3] Karşısında, yani (namaz kılmaya) dönenleri düşman bilmesin diye düşmanın önünde bulunurlar.

[4] Cuma namazı da iki rek'atlı namazlardandır.

[5] Yani isterlerse namazlarını kendi bulundukları yerde kılarlar ve bunlar nal maza sonradan katıldıkları için, tıpkı cemaate sonradan iştirak edip imamın selâmından sonra namazın kalan rek'atlarmı okuyarak kılanlar gibi, tamamlamak üzere kıldıkları rek'atlarda okurlar. Ama namazın başlangı­cında imama yetişenler, nasıl ki kalan rek'atlarını herhangi birşey okuma­dan tamamlıyorlarsa namazın ilk bir rek'atmı veya ilk iki rek'atım imamla birlikte kılanlar da kalan rek'atlarını herhangi birşey okumadan tamamlar­lar.

 

Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
08.09.2023 İlim Yolu, Cennet Yoludur
01.09.2023 Sakın İncitme Bir Cânı!
25.08.2023 Allah’ın Yardımı Aziz Milletimizle Beraberdir
18.08.2023 Ahiret: Ebedi Yurdumuz
11.08.2023 Sıla-İ Rahim: Rahmet Ve Bereket Vesilemiz
04.08.2023 Cuma: Haftalık Bayram Günümüz
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.02 saniye 13,929,873 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2023