Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Nurul izah ve Tercümesi

İHRAMLIYA YASAK OLAN ŞEYLER (CİNAYETLER)

 

Yasakların (Cinayetlerin) Kısımları

 

Yasaklar (cinayetler) ikiye ayrılır:                          

 (1) Bizzat ihramla alâkalı,yasaklar ve

 (2) Haram (Harem-rif) ile ilgili yasaklar.

İhramla ilgili yasaklar dört kısma ayrılır:

 (1) Bunlardan bir kısmı kurban kesmeyi gerektirir,

 (2) bir kıs­mı sadaka vermeyi gerektirir,

 (.3) bir kısmı sadakanın altında bir­şey vermeyi ve

  (4) diğer bir kısmı da değerini vermeyi gerektirir.

Ne Zaman Kurban Kesmek Gerekir?

 

Yetişkin bir ihramlı, uzuvlarından birine koku sürdüğü ya­hut başına kına yaktığı veya yağ ve benzeri şeyler süründüğü, ya­hut bir gün boyunca dikişli birşey giyindiği veya (bu kadar müd­det) başını örttüğü, yahut başının dörtte birini tıraş ettiği veya tek . bir mahalde ellerinin veya ayaklarının tırnaklarını kestiği yahut (sadece) ellerinin tırnağını kestiği yahut daha Önce belirttiğimiz vaciplerden birini terkettiği zaman kurban kesmesi gerekir.

 

Ne Zaman Sadaka  Vermek İcâb Eder

 

ına koku süründüğü, yahut bir günden az bir süre için dikişli birşey giyindiği veya (bu kadar müddet için) başım örttüğü, yahut başının dörtte birinden az bir kısmını tıraş ettiği yahut tek bir tırnağım kestiği, yahut kudüm veya sader tavafinı abdestsiz yaptığı ve cemrelerden birine taş atmadığı zaman sadaka vermesi gerekir. Sader tavafının her dolanım(şavt)ı ve cemrelerden birinde atılmayan her taş için sada­ka vermek icab eder.

Bu zikrolunanlardan her biri için sadaka olarak, yarım sa1 uğday veya bunun kıymeti verilir.

                                         

Ne Zaman Sadakadan   Daha Azını Vermek Gerekir?  

                                     

Yetişkin bir ihramlının bit veya çekirge (gibi şeyleri) öldürıesi hâlinde dilediği birşeyi sadaka olarak verir. 

                    

Ne Zaman (Sadakanın)  Kıymetini Vermelidir?

 

Yetişkin bir ihramlı, bir kara av hayvanını öldürdüğünde iki dil (ve salih) kimse bunun değerlendirmesini yapar. Eğer kıyme-L, bir he4y kurbanınınki kadar olursa, (bu fiili irtikâb eden ihram-ı) dilerse kurbanı satın alır, onu Harem hududları dahilinde keser e tasadduk eder; dilerse yemek satın alarak fakir fukaraya dağı-ır ve her fakire yarım sa' buğday verir; dilerse her fakire vereceği emek yerine bir gün oruç tutar. Öldürülen avın kıymeti, bir kur-tanın değerine ulaşmaz ise avx öldüren kimse yukarıda bahsedil-liği şekilde yemek satın almak ile oruç tutmak arasında bir tercih rapar.

İhramhmn karga, akrep, fare, ısırıcı köpek, sivrisinek, kan pire, kene yahut kaplumbağa veya av (niteliğinde) olmayan arşeyi öldürmesi halinde herhangi birşey lâzım gelmez.

 

 

Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
08.09.2023 İlim Yolu, Cennet Yoludur
01.09.2023 Sakın İncitme Bir Cânı!
25.08.2023 Allah’ın Yardımı Aziz Milletimizle Beraberdir
18.08.2023 Ahiret: Ebedi Yurdumuz
11.08.2023 Sıla-İ Rahim: Rahmet Ve Bereket Vesilemiz
04.08.2023 Cuma: Haftalık Bayram Günümüz
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.02 saniye 13,929,597 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2023