Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
Önceki Vaaz Sonraki Vaaz
2022 Yaz Kur’an Kursu Yarışma Soruları

                                  2022 Yaz Kur’an Kursu Yarışma Soruları             Vaaz Resimleri: w.jpg

 

İTİKAT

1-Aşağıdakilerden hangisi iman esaslarından biri değildir?    

A) Meleklere inanmak

B) Allah’a inanmak

C) Şehadet getirmek

D) Peygamberlere inanmak

 

2. Allah Teâlâ’nın “her şeyi işiten” olduğunu bildiren ismi aşağıdakilerden hangisidir?    

A) El-Basir

B) El- Kadir

C) El-Habir

D) Es-Semi’

 

3. Kur’an-ı Kerim’le alakalı verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?   

A) Kur’an-ı Kerimdeki her bir cümleye “Ayet” denir.

B) Âli İmran sûresi en uzun, Kevser sûresi en kısa sûredir

C) Kur’an-ı Kerimde 114 sûre vardır.

D). Ayetlerden oluşan bölümlere “Sûre” denir.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir?   

A) Fetânet

B) İsmet

C) Tekvin

D) Tebliğ

 

5. Aşağıdaki ilahi kitaplar ve gönderildiği peygamberler eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

A) Kur’an-ı Kerim/Hz. Muhammed

B) Tevrat/Hz. Musa

C) Zebur/Hz. İbrahim

D) İncil/Hz. İsa

 

İBADET

 

6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?    

A) Allah’ın yapmamızı kesin bir şekilde istediği ibadetlere “Farz” denir.

B) Yapılması ve yiyilip içilmesi yasak olmayan şeylere “Helal” denir.

C) Yapılması ve yiyilip içilmesi kesin bir şekilde yasaklanan şeylere “Haram” denir.

D) Sevgili Peygamberimizin söz ve davranışlarına, ahlakına ve hayat modeline “Hadis” denir.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi vacip olan namazlardan değildir?

A) Vitir namazı

B) Bayram namazı

C) Teravih namazı

D) Tavaf namazı

 

8. Namazın içindeki farzlardan “Kade-i Âhire” ne demektir?    

A) Namaz kılınacak yeri ve elbisemizi temizlemek

B) Her iki rekat sonunda oturmak

C) Namazda ellerimizi dizlere koyarak eğilmek

D) Namazın sonunda “”Ettehıyyatü” duasını okuyacak kadar oturmak.

 

9 “Kavme” ne demektir?       

A) Namazda ellerimizi dizlere koyarak eğilmek.

B) Namazda alnımızı yere koymak.

C) Rükûdan doğrulmak.

D) “Sübhâne rabbiye’l a’la” demek.

  

10. Hacerül Esvedin bulunduğu köşeden başlayarak Kabe'nin etrafında sadece bir tur dolaşmanın adı nedir?

A) Say

B) Şavt

C) Vakfe

D) Tavaf

 

SİYER

 

11. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin sütkardeşlerinden biri değildir?  

A) Abdullah

B) Şeyma

C) Süveybe

D) Üneyse

 

12. İslam dininin ilk mescidi nerede yapılmıştır?   

A) Mekke

B) Medine

C) Kuba

D) Taif

 

13. Mekke’den Medine’ye hicret eden müslümanlara .......................... Medine’de onlara yardım eden Müslümanlara .................... denir.   

Yukarıdaki boşluklara gelecek olan uygun  kelimeler sırasıyla hangisidir?    

A) Ensar – Muhacir

B) Sahabe – Ensar

C) Muhacir – Sahabe

D) Muhacir – Ensar

 

14. Sevgili Peygamberimizle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?     

A) 571 yılında Mekke’de doğmuştur.

B) Peygamberimizin kabri Mekke’dedir.

C) 632 yılında Medine’de vefat etmiştir.

D) Peygamberlik görevi kırk yaşında verilmiştir.

 

15. Hz. Peygamber’in Medinelilerin isteğiyle onlara İslam’ı anlatmak için görevlendirdiği İslam’ın ilk öğretmeni olan sahabi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mus’ab b. Umeyr

B) Muaz bin Cebel

C) Hz. Ali

D) Zeyd bin Harise

 

AHLAK

 

16. “Rabbim Allah’tır de, sonra.............. Yukarıdaki hadisi tamamlayacak uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?     

A) Namaz kıl!

B) İyilik yap!

C) Günah işleme!

D) Dosdoğru ol!

 

17. Aşağıdakilerden hangisi yemek yeme adabı ile ilgili güzel davranışlardan biri değildir?

A) Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak.

B) Sağ elle yemek.

C) Besmele çekip,Önünden yemek.

D) Tabaktaki yemeği bitirmeden kalkmak.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanın temel özelliklerinden biri değildir?

A) Sözünde durmamak    

B) İyilik yapmak          

C) Yardım etmek      

D) Saygılı olmak

 

19. Peygamber Efendimiz(sas) "Bizi aldatan bizden değildir" sözüyle neyi vurgulamıştır?

A) Dürüstlük                

B) Temizlik                    

C) Çalışkanlık            

D) Sabırlı olmak

 

20. K. Kerim’de geçen; hırsızlık, cinayet, zina, katil gibi suçlar ve bunları işleyenlere verilecek cezalarla ilgili hükümlere ne ad verilir?   

A) Ukubat

B) Muamelat

C) Tazir

D) İtikad

 

TECVİD

 

21.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde med sebepleri birlikte verilmiştir?

A) Hemze – Sükun   

B)Vav – Ya – Elif   

C) Şedde – Cezim-)

D) Üstün – Esre

 

22.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi medd-i munfasıla örnek olabilir?

a)  وَماَ أَنْزَلْنَا                                         

b)  جَاءَ

c)   سُوءَ                                              

d)  مُظْلِمُونَ

 

23.  وَمَنْ يَعْمَلْ  kelimesinde hangi tecvit vardır?

a) İdğam bila-gunne                          

b) İhfa

c) İdğam  Mealgunne                         

d) İzhar

 

24.Tenvin veya sakin nun’dan sonra ب  ba  harfi geldiğinde  ن nun sesinin  م mim sesine çevrilerek okunmasına ne ad verilir?

a) İzhar                                              

b) İhfa

c) İdğam bila-gunne                          

d) İklab

 

25. Aşağıdakilerden hangisi medd-i muttasıl ile medd-i munfasıl arasındaki bir farktır?  

A)Muttasıl yumuşak munfasıl sert okunur.  

B)Muttasılda hemze aynı kelimede, munfasılda hemze ayrı kelimede bulunur.     

C)Muttasıl 1 elif uzatır, munfasıl ise 4 elif uzat

D)Muttasıl harfi sallandırarak okutur, munfasıl açıkça okutur.

 

GENEL KÜLTÜR

 

26.  Aşağıda Verilen İlk Çağ Uygarlıklarından Hangisi Yazıyı İcat Etmiştir?

A) Hititler

B) Elamlar

C) Sümerler

D) Urartular

 

27. Aşağıdakilerden Hangisi Dünya Sağlık Örgütünün Kısaltılmış İsmidir?

A) Uhw

B) Unıcef

C) Who

D) Nato

  

28. Üç Büyük Dince Kutsal Sayılan Şehir Hangisidir?

A) Mekke

B) Kudüs

C) Roma

D) İstanbul

 

29. Hangi halife döneminde hicret resmen Hicri Takvimin ve İslam tarihini başlangıcı oldu?

a)Hz. Ali (Ra)

b)Hz. Osman (Ra)                 

c)Hz. Ömer (Ra)                   

d)Hz. Ebubekir (Ra)  

 

30.. Diyanet işleri başkanı,İstanbul il Müftüsü, Bağcılar Müftüsü. Camii imam Hatibi Ve Müezzin kayyımlarının isim ve soy isimleri nelerdir.

Dib Başkanı                          Prof. Dr. Ali ERBAŞ

İstanbul il Müftüsü               Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ

Bağcılar Müftüsü                  İbrahim YAVUZ

Cami İmam Hatibi                 ……………

Cami Müezzin Kayyım          ……………….

 

       YEDEKLER

 

1.Hz. Muhammed annesi …………ölünce dedesi………’in yanında kalmıştır.Dedesi ölünce amcası ………’in yanında evleninceye kadar kalmıştır.

        Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıylaaşağıdaki isimlerden hangisi gelmelidir?

A) Amine – Abdulmuttalip - Ebu Talip  

B) Amine – Abdullah  - Ebu Talib                          

C) Amine – Abdulmuttalip - Hamza               

D) Halime – Abdulmuttalip - Ebu Talib

 

2. Kıyamette tüm insanlığın yeniden diriltilerek bir araya getirilmesine .................. bir araya geldikleri yere ise ................... denir. Boşlukların doğru cevabı hangi şıkta verilmiştir?  

A) Haşr/Mahşer

B) Ba’s/Meb’as

C) Hesap/Araf

D) Ba’s/Mahşer

 

3. Hadesten taharet kavramının gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Elbisemizi temizlememiz gerekir.

B) Üzerimize bulaşan kanı temizlememiz gerekir.

C) Abdest almamız gerekir

D) Tevbe ederek günahlardan temizlenmemiz gerekir.

 

4-Yemen hükümdarı Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak istemesi üzerine yaşanan hadiseler üzerine anlatılan olayın adı nedir?

A) Akabe biatı

B) Fil olayı

C) Hakem olayı

D) Kabe savaşı

 

5. “Kunut Duaları” hangi namazda ve ne zaman okunur?    

A) Yatsı namazı 3. rekâtta

B) Bayram namazı 2. rekâtta

C) Vitir namazı 3. rekâtta

D) Cuma namazı hutbesinde

YAZAR: Kadir Hatipoglu - Ağustos 24 2022 19:21:54 · Adobe Reader Belgesi · Microsoft Word Belgesi · Yazdır
Önceki Vaaz Sonraki Vaaz
Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
25.11.2022 Merhamet Toplumu
18.11.2022 İman Ve İstikamet
11 .11 2022 Önce Tedbir Sonra Tevekkül
04.11.2022 Hayat Rehberimiz Kur’an
28.10.2022 Aile Olmak: İlahi Lütuf
21.10.2022 Komşuluk Hukuku
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.33 saniye 12,707,699 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2022