Vaaz Kategorileri
İman Konuları
İbadet Konuları
Sosyal Konular
Ramazan Vaazları
Dini Günler ve Geceler
DİB Örnek Vaazları
Kur'an'dan Öğütler
Genel Konular
islam ve Aile
Görev,Sorumluluk,Ahlak
Mevlid-i Nebi Vaazları
Ana Menü
Çocuklar İçin
Kur'an Öğreniyorm
Dinimi Öğreniyorum
Dini Bilgiler
Oyunlar
Ansiklopedi ve sözlük
Osmanlıca Sözlük
İslam Ansiklopedisi
Dini Sözlük
Dini Terimler
Küçük Lügat
Dini Kitaplar
P.Hayatı Salih Suruç
Kur'an ve Bilim
Günümüzde İslam
Kıssadan Hisse
Ehli Sünnet Yolu
İslam Tasavvufu
En Güzel Örnek
Gıybet Hastalığı
Adım Adım Kurtuluş
Mesneviden Öyküler
DİYANET FETVALAR
DİYANET FETVALAR

Diyanet Fetvalar


Fetva  Konuları

MİRAS ,VASİYET ve VAKIF

VASİYET

888.     Vasiyet ve hükmü nedir?

889.     İnsanın hayatta iken, çocukları arasında ayrım yaparak birine veya bazılarına mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağışlaması caiz midir?

890.     Baba, diğerlerini mahrum edip sadece bir oğluna bağışta bulunmuşsa,oğul bundan sorumlu olur mu, ne yapması gerekir?

891.     Çocukları olan bir kişi, malını torunlarına vasiyet edebilir mi?

892.     Akrabalık ilişkilerini kesecek bir vasiyet uygulanabilir mi?

893.     Eşinin kabrine defnedilmeyi vasiyet eden kişinin bu vasiyetini yerine getirmek gerekir mi?

894.     Ruhuna hatim okunması için vasiyette bulunan bir kimsenin vasiyetini yerine getirmek zorunlu mudur?

895.     Bir kimse hacca gidemediği için çocuğuna, kendi yerine haccetmesini vasiyet etse ve ölse, hac için bıraktığı parayı kardeşler miras olarak paylaşabilirler mi? Yoksa bekletilip hac görevi yerine mi getirilmelidir?

896.     Belli bir amaç için vasiyet edilen paranın başka bir amaçla kullanılması caiz midir?

897.     Kişinin, mallarını eşi hayattayken eşine, onun vefatından sonra da bir vakfa verilmek üzere vasiyet etmesi caiz midir?

898.     Kişi, bakımını üstlendiği (evlat edindiği) çocuğa bütün malını bağışlayabilir mi?

899.     Kişinin mallarını tümüyle vakfetmesi caiz midir?

900.     Kişinin malı üzerindeki tasarruflarına ailesinin karışma hakkı var mıdır?

901.     Bir kimse hayatta iken mülkünü bir hayır kurumuna bağışlasa, ölümünden sonra çocukları bu bağışı iptal ettirebilirler mi?         

MİRAS

902.     İslam miras hükümlerine uymamanın sorumluluğu var mıdır?

903.     Mirası paylaşmayı geciktirmek sakıncalı mıdır?

904.     Ölen kimsenin annebabasının mirastaki payı nedir? 

905.     Kadının mirastaki durumu nedir?

906.     Ölen kimsenin çocukları ve karısı varsa kardeşine miras düşer mi?

907.     Dede yetimi (babası dedesinden önce vefat eden çocuk) dedesinin ölümü üzerine ona mirasçı olur mu?

908.     Taşınmaz mallar miras kaldığında kız ve erkek evlat bunları eşit olarak mı paylaşırlar?

909.     Ölenin geride bıraktığı mal ve haklar (tereke) hangi işlemlerden sonra mirasçılarına intikal eder?

910.     Varislerden biri diğeri lehine mirastan feragat edebilir mi?

911.     Kişi kendi miras payını başkasına verebilir mi?

912.     Mirasçılar mirastan mahrum edilebilir mi?

913.     Başkasına evlatlık olarak verilen kişinin öz babasından miras hakkı var mıdır?

914.     Haram kazançlarla alınan mallar kişinin ölümünden sonra mirasçılara helal olur mu?        

915.     Emekli maaşı miras malı sayılır mı?

916.     Baba hayatta iken malını mirasçıları arasında bölüştürse, vefat ettikten sonra varisler bu taksime uymak zorunda mıdır?

917.     Yeğenini evlat edinen ve resmiyette tek varis olarak onu bırakan kimsenin vefatından sonra ölenin kardeşleri dinen bu maldan hak alabilirler mi?

918.     Nikahlandıktan sonra zifaf gerçekleşmeden ölen kişiye eşi mirasçı olur mu?.

919.     Trafik kazasıyla mûrisinin ölümüne sebep olan kimse ona vâris olabilir mi?

920.     Müslüman gayrimüslime mirasçı olabilir mi? Din ayrılığı mirasa engel midir?

921.     Evli bir kadın, kendisine ailesinden kalan mirası kocasına danışmadan istediği gibi kullanabilir mi?

922.     Küçük yaşta iken babası vefat eden çocuğa mirastaki payı ne zaman teslim edilir?

923.     Kişinin mal varlığında ölümünden sonra meydana gelen artış mirasa dâhil midir?

924.     Eşi ölüp tekrar evlenen bir kimse, önceki eşi zamanında elde ettiği mallardan sonraki eşini mahrum edebilir mi?

925.     Baba çocuklarının bir kısmını evlendirdikten sonra vefat eder de bekâr kalan çocukları, mirastaki hisselerine ek olarak terekeden evlenme masraflarını karşılama hakkına sahip olurlar mı?

926.     Üvey annelerinin nüfusuna kayıtlı çocuklar ona mirasçı olabilirler mi?

927.     Bir kadın, “Vefatımdan sonra kocam evlenirse malıma varis olmasın” diye vasiyette bulunabilir mi?

928.     Babadan kalan mal taksim edilirken bu malın kazanılmasında ya daökorunmasında emeği olan evlada taksimde ayrıcalık tanınabilir mi?

929.     Ölen kişi mallarını eşiyle beraber çalışıp kazanmış ise, bu durumda hayatta kalan eşin hakkı nedir?

930.     Borçlu olarak ölen kimsenin borcu nasıl ödenir?

VAKIF

931.     Resmî tescili olmayan vakıf gayrimenkulü hakkında dinen ne yapılması gerekir?

 


Online Bağış
Hediyen Dünyanın En Güzel Hediyesi Olsun
Haftanın Hutbesi
16.02.2024 Dünyayı Barış Ve İtidale Çağırıyoruz
09.02.2024 Hayatı Değerli Kılan Ölçü: İman
02.02.2024 Rabbimiz, Müminleri Yalnız Ve Yardımsız Bırakmaz
26.01.2024 Mülk Sûresinden Mesajlar
19.01.2024 Bizi Güçlü Kılan, Birlik Ve Beraberliğimizdir
12.01.2024 Allah’ın Rahmet Ve İnayetine Sığınmanın Adı: Eûzü-Besmele
Kur'an-ı Kerim Dinle
DİB Kur'an Portalı
Ramazan Pakdil Sureler
Bünyamin Topçuoğlu
Bünyamin T.oğlu Aşirler
İlhan Tok Hatim
Abdussamed Hatim
Abdul Rahman Al Sudais
Ahmed Al Ajmi Hatim
F.Çollak Görüntülü Hatim
İshak Daniş Hatim
5 Hafız OK takipli Hatim
Mehmet Emin Ay Hatim
İsmail Biçer Ok Takipli
İsmail Biçer Aşr-ı Şerifler
114 Sure 114 Hafız
S.Hafızlar Görüntülü
Kur'an International
Tefsir
Cüz Cüz Kur’an Özeti
Her Cüzden Üç Mesaj
Elmalı Tefsiri
Elmalı Meali
Fizilali Kur'an
DİB Kuran Meali
Kur'an-ı Nasıl Anlayalım
Fıkıh
K.İslam Fıkhı
R. Muhtar-İbn-i Abidin
Gurer Ve Dürer
Mülteka El Ebhur
Kuduri Tercümesi
Nûru'l-îzâh Tercümesi
Büyük Şafi Fıkhı
Detaylarıyla Namaz
Hadis
Kütübüs-Sitte
Sahihi Buhari
Riyazüs Salihin
Ellü'lüü vel-Mercan
Hadis El Kitabı
40 Hadis ve izahı
Uydurma Hadisler
Üye Adı
Parola

Şifremi unuttum -
Sayfa oluşturulma süresi: 0.37 saniye 14,536,391 Tekil Ziyaretçi
Copyright © 2012 islamda Hayat
Sitemizdeki Vaaz, Hutbe ve Yazılar kaynak göstermek şartı önceden izin Almadan Ticari Amaçlar Dışında Kullanmak Serbestir.

Tüm Bilgiler Ümmete Vakıftır copyright © 2002 - 2024